Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

JÓZEF - Czy on i jego bracia byli typem.

Kiedy będzie czas paraleli gdy klasa Józefa będzie rozpoznana przez ich braci, czyli przez klasę Beniamina?

Odpowiedź moja w tym względzie będzie tylko spekulacją, ponieważ Pismo święte nie mówi o tym nic stanowczego.

Myślą naszą byłoby, że klasa Beniamina (wielkie grono) i klasa Józefa (małe stadko) rozpoznają się wzajemnie w czasie wielkiego ucisku. W osiemnastym rozdziale Księgi Objawienia czytamy, że bardzo wiele ludzi zobaczyło gdy Babilon upadł. Pewna różnica zachodzi pomiędzy upadkiem Babilonu w znaczeniu sądowym, czyli pomiędzy jego odrzuceniem przez Boga, a jego istotnym upadkiem, jakoby rzuceniem kamienia młyńskiego w morze. W dziewiętnastym rozdziale Objawienia czytamy, że wielkie rzesze mówiły: "Weselmy się i radujmy się, a dajmy mu chwałę, bo przyszło wesele Barankowe, a małżonka Jego nagotowała się." To zdaje się przedstawiać klasę Beniamina, radującą się z upadku Babilonu i z rozpoznania klasy Józefa. Będzie to w czasie gdy małe stadko zastanie już przemienione, a wielkie grono pozostanie jeszcze na pewną miarę ucisku.

KPiO 1909; ang: 380