Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

JEZUS - Jeden z Jego tytułów.

Dlaczego Jezus jest nazwany Jednorodzonym Synem Bożym?

W pierwszym rozdziale Ewangelii według Św. Jana, apostoł opisał naszego Pana w Jego stanie przedludzkim. Tak Go określił: "Na początku był Logos (Słowo, Posłaniec, czyli narzędzie mówcze), a Ten Logos był u Boga i Bogiem był On Logos, to było na początku u Boga. Wszystkie rzeczy przez Niego się stały, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. A Ten Logos ciałem się stał i mieszkał między nami, i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca." Jan widział chwałę Jezusową jako jednorodzonego od Ojca.

Rozdział ten oświadcza, że był On jedynym, którego Ojciec stworzył bezpośrednio; albowiem wszystkie inne rzeczy stały się przez Niego. On Sam był stworzonym przez Ojca, a w późniejszym dziele stwarzania był czynnym przedstawicielem Ojca. To zgadza się z innymi orzeczeniami Pisma Świętego, że Jezus był początkiem i końcem, pierwszym i ostatnim. To też apostoł powiedział w pewnym miejscu: "Jeden jest Bóg Ojciec i jeden Pan Chrystus Jezus, przez którego jest wszystko, a my przezeń."

KPiO 1913; ang: 377