Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

JEZUS - Względem ochrzczenia w Mojżesza.

Czy człowiek Jezus byl ochrzczony (zanurzony) w Mojżesza?

Cały naród Izraelski był zanurzony w Mojżeszu. Mojżesz stał się pośrednikiem, czyli przedstawicielem całego narodu żydowskiego, a naród ten był jakoby w nim zanurzony, gdy przechodząc przez Czerwone Morze miał ponad sobą obłok, a po obu stronach morze. To było ich ochrzczeniem, czyli zanurzeniem w Mojżesza. Ponieważ Chrystus należał do narodu żydowskiego, był On zanurzonym w Mojżesza, był odpowiedzialnym wobec Mojżesza, czyli wobec Mojżeszowego zakonu, tak samo, jak każdy inny żyd, nie mniej ani więcej. Różnica zachodząca pomiędzy Jezusem a którymkolwiek innym żydem była taka sama, jak różnica pomiędzy Nim a poganami. Jezus był doskonałym, gdy zaś wszyscy inni ludzie byli i są niedoskonałymi. On mógł zachować zakon, inni zaś nie byli w stanie go zachować. Jego doskonałość uzdalniała Go do zachowania zakonu, my zaś nie możemy tegoż zakonu zachować, bo wszyscyśmy niedoskonali, stąd potrzeba aby ktoś dopełnił nasze braki.

KPiO 1911; ang: 372