Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

JEZUS - Jednorodzony a pierwsze Stworzenie.

Jezus nazywany jest Jednorodzonym Synem Bożym. Czy orzeczenie to znaczy, że On był początkiem stworzenia Bożego, czy też stosuje się do Jego poświecenia przy Jordanie? Jeżeli to ostatnie, to jaka różnica zachodzi pomiędzy Jego a nasaym spłodzeniem do duchowej natury, przy poświęceniu?

Moim zrozumieniem jest, że określenie Jednorodzony stosuje się do naszego Pana od samego początku Jego egzystencji. On był Jednorodzonym Synem Bożym. Bóg zesłał Swego jednorodzonego Syna; z czego wynika, że On był Jednorodzonym zanim był zesłanym na ziemię. Gdy był zesłanym, był uczyniony ciałem. Gdy Jezus stał się ciałem, On rósł do trzydziestego roku życia, a gdy doszedł do tego wieku, uczynił Swoje poświęcenie i wtedy był spłodzonym z ducha do nowej natury duchowej. Lecz według mojego wyrozumienia. On zawsze był Jednorodzonym Synem Bożym.

KPiO 1911; ang: 371