Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

JEZUS - O Jego przedludzkiej egzystencji.

Czy Chrystus pamiętał o Swej przedludzkiej egzystencji?

Najwidoczniej tak. Nie mogę sobie wyobrazić jak Jezus, nie mając w tym względzie żadnej znajomości, mógłby modlić się do Ojca aby Go uwielbił tą chwałą, jaką miał u Niego, zanim jeszcze świat był. Byłoby bardzo niewłaściwym dla Jezusa tak mówić gdyby chwały tej nie pamiętał.

Pytanie zachodziłoby wtedy: Jak Jezus mógł pamiętać o tej chwale, jeżeli jako człowiek On nigdy nie znajdował się na tym stopniu chwały? Nie wiemy jak, możemy jednak przypuszczać. Moim przypuszczeniem jest, że gdy nasz Pan został spłodzony z ducha świętego i wyższe rzeczy zostały Mu otworzone, wtedy w jakiś sposób otrzymał też pamięć i świadomość o rzeczach duchowych. My nie możemy otrzymać takiego wrażenia, ponieważ takiej egzystencji duchowej nigdy nie mieliśmy. Wiemy jednak, że Bóg obiecał, iż w naszym nowym stanie, gdy osiągniemy wyższą naturę duchową, ciało nasze będzie zupełnie inne od obecnego; z czego wynika, że i cechy pamięci będą inne aniżeli są w obecnym ciele.

Rozumiemy jednak, że Bóg w jakiś sposób (cudowny w naszym pojęciu) przeniesie naszą świadomość tak, że w naszym przyszłym stanie będziemy pamiętać o rzeczach obecnych, jak i o różnych obecnych doświadczeniach; bo inaczej obecne nasze życie nie miałoby dla nas żadnej praktycznej wartości, a doświadczenia życiowe byłyby stracone. Co do Jezusa, to czyż nie przewyższał On znajomością swoją wszystkich innych ludzi? Czyż nie posiadał znajomości o Swoim stanie przedludzkim? Myślimy, że tak, bo inaczej nie mógłby był odnieść zupełnego zwycięstwa, jak i Pismo mówi: "Znajomością Swoją wielu usprawiedliwi, sprawiedliwy sługa Mój; bo nieprawości ich On sam poniesie." (Izaj. 53:11). Rodzic Adam nie posiadał takiej znajomości i z tego powodu zawiódł w swej próbie. Pan nasz Jezus posiadał znajomość wyższą aniżeli Adam, co, według Pisma Świętego, było wielką pomocą dla Jego wierności. Znajomością Swoją, sprawiedliwy ten sługa był w stanie usprawiedliwić wielu.

KPiO 1911; ang: 371