Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

JEZUS - Nazwany Synem Człowieczym.

Czemu Jezus jest nazwany Synem Człowieczym?

Odpowiadamy, że jest to jeden z Jego tytułów. Do Jezusa zastosowanych jest kilka tytułów, a ten jest jeden z nich i bardzo odpowiedni. Pamiętajmy, że gdy Bóg zrządził aby ziemię dać ludzkości, dał ją naszemu rodzicowi Adamowi, a Adam oczekiwał syna, któryby mógł być jego dziedzicem, lecz z pomiędzy wszystkich synów Adamowych nie było żadnego, któryby mógł mieć legalne prawo dziedzictwa. Adam sam stracił prawo dziedzictwa do ziemi, przez swoje nieposłuszeństwo, a ponieważ wszystkie jego dzieci są niedoskonałe, więc żaden nie może rościć pretensji do tego dziedzictwa.

Gdyby kiedykolwiek znalazł się jaki człowiek, któryby mógł zachować Boskie prawo doskonale, on mógłby legalnie rościć pretensje do całego dziedzictwa, jakie miał Adam przed swoim upadkiem. W słusznym czasie Pan nasz Jezus przyszedł na ziemię; opuściwszy chwałę, jaką miał u Ojca, On stał się ciałem - nie że tylko przybrał ciało, ale stał się ciałem - w czasie tym On był człowiekiem; więc też Pismo Święte mówi o Nim, że był człowiekiem, Chrystusem Jezusem. Wyzbył się chwały i czci, jaką posiadał w naturze duchowej i stał się ciałem, więc był synem człowieczym, jedynym, który przez Swoje posłuszeństwo Boskiemu prawu, mógł rościć pretensję do dziedzictwa ziemi, ona należała się Jemu; a gdy w taki sposób Jezus utwierdził Swoje prawo do tego dziedzictwa jako syn człowieczy, On dobrowolnie wyrzekł się dziedzictwa, aby to mogło być okupem za Adama i jego rodzaj.

KPiO 1911; ang: 368