Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

JEZUS - Spoczywający w grobie w dniu sabatu.

Czy było jakie znaczenie w tym, ze nasz Odkupiciel znajdował się w grobie przez cały Sabat?

Nigdy nie myślałem o jakimkolwiek znaczeniu w tym względzie. Może było w tym jakie znaczenie, lecz to nigdy nie wstąpiło na mój umysł. Jezus miał powstać dnia trzeciego i miało to być w pierwszym dniu tygodnia, ponieważ ten dzień z właściwością przedstawiał nowy początek, nową dyspensację, tak jak siódmy dzień tygodnia przedstawiałby dokończenie starej dyspensacji, starego porządku rzeczy. Zatem Pańskie Zmartwychwstanie w pierwszym dniu tygodnia przedstawiałoby właściwie jakoby powstanie nowego stworzenia - zapoczątkowanie nowego porządku rzeczy. Lecz ja nigdy nie zastanawiałem się nad dniem Sabatu i czemu ten dzień, a nie jaki inny, Pan spędził w grobie.

KPiO 1910; ang: 366