Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

JEZUS - Wprowadził pytających w zakłopotanie.

Czyim Synem był Jezus?

Przy pewnej okazji Jezus zapytał Faryzeuszy: "Co myślicie o Mesjaszu? Czyim synem on jest?" Odpowiedzieli: "Synem Dawidowym." Jezus wtedy zapytał: "Jakżeż tedy Dawid w duchu (proroczo) nazywa go Panem, mówiąc: Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy Mojej dokąd nie położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem nóg twoich? Jeżeli więc Dawid nabywał Go Panem, to jak może On być jego synem?"

Pytanie to było naturalnie za głębokie dla Faryzeuszów. On wielki Nauczyciel mógł odpowiedzieć na wszystkie ich zapytania, lecz oni nie mogli odpowiedzieć na Jego. Lecz my możemy widzieć jak pięknie to wyszło, że Mesjasz urodził się według ciała z rodu Dawidowego, lecz nie wszystkie Boskie zamysły miały być dokonane przez Mesjasza w ciele. W tym stanie On złożył Swe ciało w ofierze i wzbudzonym został od umarłych do stanu chwały, czci i nieśmiertelności, "wysoko ponad anioły, księstwa i mocy." Widzimy więc, że w swoim stanie cielesnym Jezus był synem Dawidowym, lecz w Swoim uwielbieniu był Jego Panem, ponieważ przez Niego Dawid w słusznym czasie otrzyma nie tylko zmartwychwstanie, ale i przywilej uczestniczenia w królestwie Mesjańskim. W taki więc sposób ojciec Mesjasza w ciele stanie się synem Mesjasza uwielbionego, którego życie ziemskie będzie okupem za cały świat, włączając Dawida, jako napisano: "Miasto ojców Twych będziesz mieć synów, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi." - Ps. 46:17.

Ilustracja w Ziemskim Ksiąźęciu.

W niemieckich zapiskach znajduje się historia, że razu pewnego w Berlinie pewien pułkownik spotkał nieznanego sobie oficera, którego jedyną dekoracją był dość duży medal wysadzany brylantami. Pułkownik zapytał: "Poruczniku, co to za odznak masz na sobie?" Młody oficer odpowiedział skromnie: "Jest to order, panie pułkowniku". Na co pułkownik rzekł: "Chyba nie order pruski, bo ja o żadnym takim nie wiem". "Jest to order angielski" odrzekł młodzieniec. "A któż u licha dał ci to?" zapytał pułkownik. Odpowiedzią było: "Moja babka". Stary pułkownik zaczął myśleć że młodzieniec kpi sobie z niego, więc z powagą zapytał: "A któż to jest ta twoja babka?" Ku swemu wielkiemu zdziwieniu i upokorzeniu usłyszał odpowiedź. "Wiktoria, królowa Anglii." Był to więc książę w przebraniu. W taki sposób Jezus był Królem chwały w przebraniu. "Na świecie był i świat przezeń uczyniony jest, ale Go świat nie poznał." - Jan 1:10.

KPiO 1910; ang: 365