Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

JEZUS - Kiedy stał się Chrystusem?

Kiedy Jezus stał się Chrystusem i kiedy my stajemy się rzeczywistymi członkami Jego ciała? Czy dzieje się to przy spłodzeniu, czy też dopiero przy zmartwychwstaniu?

Jezus w czasie Swego poświęcenia, był spłodzonym z ducha świętego i takim Go Bóg uznał gdy powiedział: "Ten jest Syn Mój miły, Tego słuchajcie," lecz było to tylko jakoby na probacji. Pamiętamy jak to w ogrodzie Oliwnym. On wznosił prośby "z wołaniem wielkim i ze łzami" do Tego, który Go mógł wybawić od śmierci i rozumiał że gdyby w czymkolwiek chybił poszedłby na wieczną śmierć. Do stanu Chrystusa, pomazańca Bożego, On nie doszedł w zupełnym znaczeniu tego słowa prędzej aż po powstaniu z umarłych. Przy zmartwychwstaniu był On ogłoszonym jako Syn Boży w mocy i chwale.

Podobnie rzecz się ma z nami. Otrzymujemy ducha świętego z powodu naszego przymierza z Bogiem i gdy pozostaniemy wiernymi aż do śmierci dostąpimy tego wszystkiego co dostąpił nasz Pan, lecz gdybyśmy stali się niewiernymi, stracilibyśmy wszystko. My również mamy być synami Bożymi przez moc, czyli udział w Jego zmartwychwstaniu.

KPiO 1909; ang: 363