Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

JEZUS - Człowiekiem czy Bogiem od zmartwychwstania?

Jeżeli nasz Pan nie był człowiekiem po Swoim zmartwychwstaniu i nie będzie człowiekiem przy wtórym przyjściu, to jak mamy rozumieć Dz. Ap. 17:31, gdzie Jest powiedziane, że Bóg będzie sądził świat w sprawiedliwości "przez węża, którego Bóg na to naznaczył?"

Słowo mąż lub człowiek używane jest w Piśmie Św. w różnorakim znaczeniu; na przykład apostoł mówi, ze Bóg uczyni dwóch z jednego nowego człowieka. Jakich dwóch? Wiemy, że byli żydzi, naród wybrany, z których tylu ilu było gotowych przyjąć Pana za niebieskiego Oblubieńca, On przyjął do Siebie. "Przyszedł do Swoich, ale Jego właśni Go nie przyjęli; lecz którzykolwiek Go przyjęli, dał im tę moc (czyli wolność, przywilej), aby się stali synami Bożymi."

Następnie przez cały ten wiek Ewangelii, On wybierał małe stadko z pogan i z tych to dwóch (z Żydów i pogan) składać się będzie on jeden nowy człowiek, którego głową jest Pan - Jezus Chrystus, głowa Kościoła, który jest Jego ciałem. To będzie ten nowy człowiek, ten "mąż," przez którego Bóg będzie sądził świat w sprawiedliwości.

KPiO 1908; ang: 363