Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

JERUZALEM - Matką wszystkich nas.

W tekście "Lecz ono górne Jeruzalem wolne jest, które jest matką wszystkich nas." (Gal. 4:26), kogo mamy rozumieć przez "nas" i jak duchowe Jeruzalem jest matką wszystkich nas?

Apostoł używa tu figuralnej mowy, która jest zwyczajną w Piśmie Świętym, i odnosi się do miasta jako matki i do jego obywateli, jak na przykład "córki Jeruzalemskie, córki Syjońskie, Sodoma i jej córki" itp. Wyraz "nas" oznacza klasę świętych Bożych. Obywatelstwo świętych jest w Niebie - w Niebieskim Jeruzalem, które nie będzie zbudowane aż po Pierwszym Zmartwychwstaniu. Wiarą patrzymy naprzód i mówimy o tym stanie obietnicy i o naszym obywatelstwie w nim. Kościół rozwija się pod tym samym macierzyńskim Przymierzem co Chrystus; bo jest Jego ciałem. Jego przymierzem było przymierze ofiary. "Zgromadźcie mi świętych moich, którzy ze mną uczynili przymierze przy ofierze." - Psalm 50:5

Człowiek Chrystus Jezus wszedł w przymierze z Ojcem, które oznaczało ofiarowanie Jego ciała. Jego ziemskiej natury. Jako nagrodę za tę ofiarę, Ojciec uczynił Go Nowym Stworzeniem Boskiej natury - "daleko wyższej ponad anielską," postanowił Go. Wielkim Mesjaszem, który będzie błogosławił świat.

Wykonując Ojcowski Plan, nasz Pan zastosowuje Swoją zasługę do takich którzy teraz postępują Jego śladem, sprawując to samo przymierze ofiary. Jeśli pozostaną wiernymi, to będą uczestniczyć w wielkim dziele Mesjasza w błogosławieniu świata, i będą stanowić Nowe Jeruzalem, Królestwo Tysiąclecia. Wiarą jesteśmy Jego dziećmi. Już teraz nasze obywatelstwo jest w niebie.

KPiO 1913; ang: 362