Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

JERUZALEM - Jak ono może być matką nas wszystkich?

W liście do Gal. 4:26, czytamy: "Ono górne Jeruzalem wolne jest, które jest matką wszystkich nas." Którzy to są ci "nas" i jak to biblijne Jeruzalem jest matką wszystkich nas?

Pismo święte często używa tej figuralnej mowy i nazywa miasto matką swoich mieszkańców - "Jeruzalem i jej córki, Sodoma i jej córki" itp. Podobnie i Bóg oświadcza: "Jeruzalem, które jest matką wszystkich nas." Obywatelstwo świętych jest w niebie, w niebieskim Jeruzalemie, które zbudowane będzie przy pierwszym zmartwychwstaniu. My jednakowoż patrzymy w tym kierunku wiarą i mówimy o tym obiecanym stanie i o naszym obywatelstwie w nim. Nowe Jeruzalem było symbolicznie przedstawione w Sarze, żonie Abrahama; i ono przedstawia również Przymierze, pod którym staliśmy się nowymi stworzeniami w Chrystusie, członkami duchowego Izaaka.

Kościół rozwija się pod tym samym Przymierzem (jakoby z tej samej matki) co Chrystus, ponieważ Kościół jest Jego ciałem. Jego przymierze było przymierze ofiary: "Zgromadźcie Mi świętych Moich, którzy uczynili ze mną przymierze przy ofierze." (Ps. 50:5). Człowiek Chrystus Jezus zawarł przymierze z Ojcem, co oznaczało ofiarowanie Jego ciała. Jego ludzkiej natury, a w nagrodę za to Ojciec uczynił Go Nowym Stworzeniem Boskiej natury, wysoko ponad Aniołów i postanowił Go Wielkim Mesjaszem, który ma błogosławić świat. Jezus zaś, przeprowadzając plan Ojca, przypisuje Swoją zasługę takim, którzy chcą Go naśladować w takim samym przymierzu ofiary. Gdy będziemy w tym wierni to w słusznym czasie dostąpimy działu w wielkim dziele Chrystusowym, czyli w błogosławieniu świata i będziemy tym Nowym Jeruzalem (Tysiącletnim Królestwem), którego dziećmi jesteśmy już teraz wiarą. Już teraz obywatelstwo nasze jest w niebie.

KPiO 1912; ang: 361