Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

JEHOWA - Jego zajęcie przed stworzeniem Ziemi.

Co Bóg czynił przez cała wieczność twórcza, przed stworzeniem ziemi?

Być może, iż Kalwin mógłby odpowiedzieć na to pytanie, bo ja nie mogę, oprócz tego co powiedziane jest w Ew. według św. Jana 1:1, że na początku był Logos, a On Logos (Słowo) był u Boga i Bogiem był On Logos; i że przez Niego wszystkie rzeczy się stały, a bez Niego nie się nie stało co się stało. Jest tu opis Pana Jezusa w Jego przedludzkim stanie, gdy On był u Ojca, zanim jeszcze świat był stworzony i Pismo święte mówi że on był początkiem stworzenia Bożego i że następnie przez Niego stworzeni byli Aniołowie i wszystkie inne rzeczy.

Co było przed Logosem, ja nie wiem. Pismo święte mówi nam tylko, że nasz Ojciec Niebieski nie miał początku i ja to przyjmuję. Głowa moja jest za mała aby to zgłębić. Są rzeczy, co do których dobrze będzie gdy uznamy je za niepojęte dla naszych umysłów. Jeżeli chcecie, mogę wam pokazać inną ilustrację tego. Powiedzmy, na przykład, że ktoś rzuciłby kamień i ten poleciałby w przestworze i tak leciałby wiecznie bez końca - gdzie kamień ten spadłby? Nigdzie by nie spadł, ale wciąż byłby w pędzie bez końca, czy nie tak? Czy kamień ten nigdy nie doleciałby do końca przestworzy? Nie, ponieważ przestworze niema końca. Jak to rozumieć? Głowy nasze są za małe na to i nie mamy też informacji jak rozsądzić takie rzeczy. Gdy rozważamy o czymś takim co tyczy się Wszechmocnego Stwórcy, to musimy przyznać, że jesteśmy bardzo małymi. Tyle tylko możemy wiedzieć, ile On nam objawił; czego nam nie objawił tego wiedzieć nie możemy.

KPiO 1911; ang: 360