Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

JEHOWA - Jego dziedzictwo.

Proszę wytłumaczyć werset Pisma Świętego, znajdujący się u Efez. 1:18: "Ażeby oświecił oczy mysli waszej, abyście wiedzieli, która jest nadzieja powołania Jego i które jest bogactwo chwały dziedzictwa Jego w świętych." Jak Bóg, który jest właścicielem i władcą wszystkiego, może mieć dziedzictwo? To jest punkt, na który chcielibyśmy usłyszeć od brata wyjaśnienie, ponieważ różne opinie co do tego poglądu istnieją pomiędzy będącymi w prawdzie.

Słowo "dziedzictwa" zdaje się być głównym punktem powyższego pytania. W jaki sposób Kościół może być Bożym dziedzictwem? Ja rozumiem, że słowo to jest tu użyte w znaczeniu własności, którą Bóg posiadł. Należy bowiem pamiętać, że my nie jesteśmy własnością Bożą w tym znaczeniu, jakoby Bóg powiedział: "Ja mam nad wami władzę, "więc musicie mi być posłusznymi, ponieważ jesteście moją własnością". Nie, Bóg stał się naszym Panem, a my Jego własnością przez danie nam pewnych obietnic, pozwalając przyjąć te obietnice i gdy je przyjmujemy, Bóg staje się naszym właścicielem, my zaś Jego własnością. Nam potrzeba, aby oczy myśli naszych czyli nasze serca, były otworzone, jak to mówi Apostoł, tak, abyśmy mogli rozumieć i aby Bóg mógł nas mieć w Swoim dziedzictwie, czyli jako szczególniejszy skarb jak to powiedziane jest na innym miejscu.

Bóg w jednym znaczeniu jest właścicielem całego świata, jednak On zaniechał go i pozwolił Jezusowi kupić świat i oddać go z powrotem przy końcu Tysiąclecia. Podczas obecnego Wieku Ewangelii Bóg wysyła specjalne zaproszenie, by wybrać tych, których serca znajdują się w odpowiednim stanie, by udzielić im szczególniejszych łask i przyjąć ich do Siebie. Wtedy będzie On miał nowe dziedzictwo na nowym poziomie, na poziomie przedtem nieznanym.

KPiO 1909; ang: 358