Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

JEDNANIE - O jakiej klasie mowa?

"Przetoż na miejscu Chrystusowym poselstwo sprawujemy, jakoby was Bóg upominał przez nas, prosimy (was) na miejscu Chrystusowym, jednajcie się z Bogiem." Do jakiej klasy odnosi się Apostoł, gdy mówi jednajcie się z Bogiem?

Trudność w wyrozumieniu tego tekstu polega na tym, że tłumacze dodali pewne słowo, którego dodawać nie powinni. Tekst ten po opuszczeniu słowa w nawiasie czyta się następująco: "Przetoż na miejscu Chrystusowym poselstwo sprawujemy, jakoby Bóg upominał przez nas, prosimy na miejscu Chrystusowym, jednajcie się z Bogiem." Zachęcamy do tego wszystkich mających uszy do słuchania. Nie zachęcamy do tego tych, co już wierzą, ponieważ każdy który przyszedł do Chrystusa został już pojednany z Bogiem przez śmierć Syna Jego j jest wraz z nami współdziedzicem Chrystusowym i współsługą łaski Bożej, której i my służymy. Wszyscy członkowie Kościoła są przedstawicielami Bożymi i Chrystusowymi w tym znaczeniu, że mówią tym, co mają uszy do słuchania: "Jednajcie się z Bogiem." To też Pan na innym miejscu mówi: "Kto ma uszy, niechaj słucha."

KPiO 1911; ang: 578