Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

IZRAEL - Jego upadek bogactwem pogan.

"Ponieważ ich upadek jest bogactwem świata, a umniejszenie ich bogactwem Pogan, jakoź daleko więcej ich zupełność?" (Rzym. 11:12). Kiedy już była, lub będzie ich zupełność? Co to znaczy?

Ja rozumiem, że Apostoł wskazuje na koniec teraźniejszego wieku, gdy Pan Bóg da Izraelowi zupełność Swych obietnic pod Nowym Przymierzem.

Jeżeli działalność Boża względem Izraela była tylko częściową, to jakich możemy się spodziewać od Boga błogosławieństw w czasie Restytucji? Możemy się spodziewać wypełnienia obiecanych Abrahamowi błogosławieństw: że jego nasienie tak duchowe, jak i ziemskie błogosławić będzie wszystkie narody ziemi.

KPiO 1909; ang: 355