Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

IZRAEL - Odrzucony.

"I podniesie chorągiew między poganami a zgromadzi wygnanych z Izraela a rozprószonych z ]udy zbierze ze czterech stron ziemi." (Izaj. 11:12). Do kogo prorok stosuje słowa mówiąc o wygnanych z Izraela i rozproszonych z Judy?

W historii jest zapisane, że był czas, w którym 12 pokoleń Izraela rozdzieliło się na dziesięć pokoleń, które były nazwane Izrael, i na dwa pokolenia Judy i Beniamina, nazwane Juda. Te dziesięć pokoleń dostały się do niewoli a następnie i dwa pokolenia. Po długim czasie Bóg sprawił, że Cyrus wydał dekret, że ktokolwiek z Izraela chce, może powrócić do rodzinnego kraju. Mamy powiedziane, że nie wszyscy Izraelici powrócili, ale niektórzy ze wszystkich pokoleń a najwięcej z pokoleń Judy i Beniamina i od tego czasu żydzi liczyli się jako "wszystek Izrael."

Pan Jezus mówiąc o Izraelu uważał tych co mieszkali w Jeruzalemie i innych miejscach Palestyny, jako całe dwanaście pokoleń. Pan Jezus wysyłając Swych uczniów powiedział: "Na drogę pogan nie zachodźcie i do miasta Samarytańczyków nie wchodźcie, bo nie jestem posłany tylko do tych owiec, które zginęły z domu Izraelskiego." (Mat. 10:5; 15:24). Nie powinniśmy popełnić błędu, jak niektórzy czynią, gdy mniemają, że owe dziesięć pokoleń gdzieś w świecie zaginęły. One zaginęły w ten sposób, że gdy znalazły się w niewoli Babilońskiej, tak się pomieszały z drugimi narodami, że ich odrębność jako narodu Izraelskiego zaginęła. W obecnym czasie, Żydzi, których znamy, należą przeważnie do pokolenia Judy, a niektórzy do wszystkich pokoleń. Trzeba wiedzieć, że jakikolwiek żyd gdyby zaniechał ceremonii obrzezki, tym samym nie jest więcej uważany za członka żydowskiego narodu. Izraelici, którzy pomieszali się z Babilończykami podczas pobytu w niewoli Babilońskiej, z Boskiego punktu zapatrywania nie byli więcej uważani za Izraelitów. Dziś ci, co praktykują obrzezkę i nazywają się żydami liczą się Izraelitami. Cóż tedy powiemy o wygnanych z Izraela i rozprószonych z Judy? Mniemam, że to odnosi się do całego Izraela, a nie tylko do dwóch pokoleń, ale żeby nie było źle zrozumiane, dlatego wzmianka jest zrobiona o jednych i o drugich.

Podobnie jest mowa o Nowym Przymierzu, że będzie uczynione z domem Izraelskim i z domem Judzkim. Nie znaczy to dwóch domów, lecz aby wiedzieli ci, co będą żyli w tym czasie, że spływające błogosławieństwa nie są jedynie dla dwóch, lub dziesięciu pokoleń, ale dla wszystkiego Izraela. Takie jest moje przypuszczenie. Co się tyczy wyrażeń: wygnani i rozprószeni, to ma jednakowe znaczenie. Pan Bóg będzie ich wszystkich uważał za jeden naród.

KPiO 1909; ang: 353