Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

IZRAEL - Trzeci mędzy Egiptem a Assyrią.

Proszę o wytłumaczenie Izaj. 19:24: "Dnia onego będzie Izrael jako trzeci między Egipczanem i Asyryjczykiem a błogosławieństwo będzie w pośrodku ziemi."

Zdaje się nam, że to jest obraz na przyszłość. Nie można się spodziewać, aby nie wypełnione dotąd proroctwa były jasne i zrozumiałe w swych szczegółach. W jaki sposób Izrael będzie zajmował miejsce między innymi narodami nie jest jeszcze wiadomo. W proroctwie Ezechiela jest także mowa o trzech: Egipcie, Sodomie i Izraelu, że błogosławieństwo Boże na nich spłynie. Proroctwa zdają się być dane w ten sposób aby były zrozumiane dopiero po ich wypełnieniu się. Proroctwa odnoszące się do Chrystusa można było zrozumieć wtedy, gdy się wypełniły; podobnie proroctwa odnoszące się do wtórego przyjścia Chrystusa nie będą mogły być zupełnie zrozumiane, aż się wypełnią.

KPiO 1906; ang: 353