Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

GRZECH - Przebaczenie a oczyszczenie.

W liście (1 Jan 1:9) czytamy: "Jeżelibyśmy wyznali grzechy nasze, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości." Czy jest różnica między odpuszczeniem naszych grzechów, a oczyszczeniem nas od wszelkiej nieprawości?

Warto tutaj zauważyć, że tekst ten nie odnosi się do grzechu pierworodnego, grzechu Adama, ponieważ mówi "grzechy nasze," a to odnosi się do Kościoła. Grzech pierworodny członków Kościoła był odpuszczony, zanim stali się członkami Ciała Chrystusowego. Tekst ten odnosi się do przewinień o jakich jest wzmianka w modlitwie Pańskiej. Przewinienie nie zawsze jest grzechem. Możemy przestąpić czyjeś prawa bezwiednie - nie wiedząc o tym. Na przykład: Ktoś może komu wejść w drogę niechcący, lub otrącić się o kogoś; w takich razach mówimy: "przepraszam". To pokazuje, że się stało przestępstwo i jest okazja do żądania przebaczenia za to, co było niewłaściwie uczynione. Dla tych, co zostali przypuszczeni do rodziny Bożej, prośba o przebaczenie za przestępstwo znaczy, że nie postąpili tak dobrze jak mogliby to uczynić; więc proszą Boga o przebaczenie, przyrzekają że na przyszłość uczynią lepiej. Musimy w takich razach przyznać słuszność i z tego upadku wyciągnąć dla siebie naukę zamierzoną. Pan żąda, ażebyśmy zauważyli nawet najmniejszą rzecz, która jest złą i przyznali się do złego. To nam pomoże. Jeżeli przestępstwo było mimowolne, będzie darowane, jeżeli byliśmy niedbałymi, kara jak i przebaczenie jest potrzebne.

Sprawa oczyszczenia od wszelkiej nieprawości nie jest jedynie odłożenie na stronę naszych przewinień w sposób prawny. Oczyszczenie od nieprawości, znaczy uczynić nas czystymi. Oczyszczenie jest procesem stopniowym, który się niekiedy odbywa przez łzy i utrapienia. Polanie wodą nie wystarczy na omycie. Używamy mydło i trze się miejsce najbardziej zabrudzone. Oczyszczenie od wszelkiej zmazy ducha i ciała jest także dziełem stopniowym, niekiedy trwa całe nasze życie i bez wątpienia trwa aż do końca. Stara natura mniej lub więcej jest nieczystą od samego początku i nigdy nie stanie się dość czystą. Lecz nie jesteśmy starym, ale Nowym Stworzeniem, jesteśmy świętymi i przyjemnymi Bogu. Tak długo, jak nowe stworzenie przebywa w ciele, oczyszczanie ciała jest wymagane. Umysł nasz powinien być czysty, ponieważ wola jest czystą. "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają."

KPiO 1916; ang: 656