Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

GRZECH - Przebaczony a odpokutowany.

W stosunku do grzechów częściowo dobrowolnych, czy wymierzoną jest kara za część dobrowolną? Jeżeli grzech został odpokutowany, czy jest wtedy zmazany?

Chrystus Pan umarł za grzech Adama, to jest za grzech pierworodny i za wszystkie grzechy, wynikające z grzechu pierworodnego. Grzech Adama oddziałał na cały rodzaj ludzki, który stał się fizycznie, umysłowo i moralnie chorym - słabym. Z tego powodu posiadamy nasze własne odziedziczone słabości, a nie tylko z nimi musimy prowadzić walkę, ale także ze słabościami wszystkich, co nas otaczają.

Od chwili, gdy ktoś został spłodzony z ducha świętego, wszystkie rzeczy stały się nowymi. Członkowie klasy Maluczkiego Stadka wolni są od potępienia, wszelkie potępienie zostało od nich odjęte. Przypisanie zasług Chrystusa ich ciału, uczyniło ich doskonałymi przed obliczem Bożym i stali się Nowymi Stworzeniami.

To Nowe Stworzenie weszło w przymierze z Bogiem, że będzie postępować śladami Jezusa. W obecnym czasie - jak mówi Apostoł - ten skarb mamy w naczyniach glinianych, to znaczy, że mamy go w warunkach niekorzystnych. Mamy również trudności od tych, co się wokoło nas znajdują, a także i od szatana, który się nam sprzeciwia. Zatem wszystkie grzechy, które są wynikiem tych przeciwnych i nieprzyjaznych warunków, a na które wola nasza nie zezwala, są pokryte zasługami Chrystusa. Jeżeli które z tych Nowych Stworzeń czynią poniewolnie coś, co jest przeciwnego woli Bożej, tacy nie potrzebują pozostawać w potępionym stanie, ale powinni natychmiast udać się do tronu łaski, aby otrzymać miłosierdzie, przebaczenie i pomoc w potrzebie.

Przypuśćmy, że grzech nie jest tylko wynikiem pokusy, ale jest tam pewna część zadowolenia lub ociągania się, tak że dziecko Boże jest odpowiedzialne, co wtedy? Na to odpowiadamy, że może z tym jeszcze przystąpić do tronu łaski i ta część, która nie była dobrowolną, może być przykryta zasługą Chrystusową, zaś część, co jest dobrowolną zasługuje na karę, którą też na pewno otrzyma. Ojciec Niebieski nie dozwoli, aby Jego dzieci błąkały się bez Jego pomocy. Kara dopełni pokuty za ten grzech i zostanie zmazany. Sprawiedliwość wówczas nic nie ma przeciw niemu.

Pismo Święte uczy, że dziecko Boże, gdyby grzeszyło dobrowolnie, to grzech taki nie byłby darowany, ani kara nie byłaby dostateczną na odpokutowanie. Karą za taki grzech byłaby śmierć - wtóra śmierć. Gdyby ktoś grzeszył bezwiednie, w zupełnej nieświadomości, taki grzech jest zupełnie odpuszczony po odwołaniu się do drogocennej krwi Zbawiciela. Jeżeliby ktoś grzeszył częściowo z nieświadomości a częściowo dobrowolnie, natenczas pierwsza część będzie darowaną, a druga część musi być odpokutowaną.

Apostoł Paweł oświadcza: "Gdybyśmy się sami rozsądzali, nie bylibyśmy sądzeni, lecz gdy sądzeni bywamy od Pana bywamy ćwiczeni, abyśmy z światem nie byli potępieni." (1 Kor. 11:31-32). Ćwiczenie to jest właściwą karą za dobrowolne przestępstwa. Powód, dla którego Pan zsyła takie ćwiczenia jest, abyśmy nauczyli się więcej czuwać nad sobą.

KPiO 1914; ang: 655