Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

GRZECH - Czy Nowe Stworzenie może grzeszyć?

Czy można, powiedzieć z jakiegokolwiek punktu zapatrywania, że Nowe Stworzenie może grzeszyć?

Nowe Stworzenie może grzeszyć, bo gdyby nie mogło, to nie umarłoby wtóra śmiercią, lecz jeżeli Nowe Stworzenie zgrzeszy, w takim razie karą jest wtóra śmierć. Nowe Stworzenie przedstawia zmysł Boży otrzymany po ofiarowaniu i gdy Pan Bóg udzielił Swego ducha, osoba, która w ten sposób otrzymała ducha świętego, liczy się Nowym Stworzeniem w Chrystusie Jezusie i tak długo, jak pozostaje w tym stanie, to Nowe Stworzenie nie będzie grzeszyć. Mogą okazać się niedoskonałości, lecz nie mają znaczyć niewierności Nowego Stworzenia. Jak moglibyśmy być świętymi, przedstawiającymi ducha Bożego, a jednocześnie być dobrowolnie niedoskonałymi?

To niemożliwe. Apostoł mówi, że ten skarb, Nowe Stworzenie, posiadamy w naczyniach glinianych, a to naczynie ma swoje słabości i skłonne jest do pokus; ciało może potknąć się i popełnić błąd, może być usidlone nawet w poważny grzech, lecz w takich razach nie zawsze znaczy, że to uczyniło Nowe Stworzenie; ono może żałować tego postępku, ale go nie popełniło. Grzech jakiegokolwiek rodzaju nie może być inny, jak pochodzący ze słabości ciała, który może na nas przypaść w chwili, gdy nie mamy się na baczności. Pan zapewnia nas, że w takich razach Jego łaska będzie dla nas dostateczną, a moc Jego stanie się w nas doskonałą i objawi się pomimo naszych słabości. Nowe Stworzone, gdyby zgrzeszyło, przestaje nim być. Nie możemy powiedzieć, że Nowe Stworzeni e jest grzesznikiem. Z chwilą, gdy kto otrzyma ducha Bożego, staje się Nowym Stworzeniem, gdyby zaś uczynił z rozmysłem coś przeciwnego Bogu, w tej chwili przestaje być Nowym Stworzeniem, a zatem Nowe Stworzenie nie mogłoby grzeszyć dobrowolnie, ponieważ to byłoby przeciwne nowej naturze, a gdybyśmy grzeszyli w tych okolicznościach, znaleźlibyśmy się pod karą wtórej śmierci.

Niekiedy Nowe Stworzenie jest usidlone i w pewnej mierze współdziała z ciałem, zaś ciało usidla Nowe Stworzenie tak, że nie może mu się wywinąć - ujść. W takim razie Nowe Stworzenie jest do pewnego stopnia odpowiedzialne za swoją powolność i zgodność; zapewne w takim razie Nowe Stworzenie otrzyma odpowiednią karę od Pana za swoją uległość w danej sprawie, bo ono jest odpowiedzialne za słabości ciała, nawet wtenczas, gdy się wcale nie zgadza na postępek ciała. Nowe Stworzenie obowiązane jest trzymać nad ciałem kontrolę, a Pan dostarczy potrzebną do tego pomoc. Jeżeli nie zdołamy panować nad ciałem, to zapewne z powodu niedbałości, a za to jesteśmy odpowiedzialnymi. Pan wie, cośmy za ulepienie, wie żeśmy prochem i dlatego daje nam możność wyjścia. Gdyby jaki człowiek był zachwycony w jakim upadku, otrzyma od Pana naganę, co pomoże mu do wydostania się z jego trudności, pomoże mu, żeby się dopatrzył gdzie popełnił błąd, jako Nowe Stworzenie. Jeżeli to było całkowicie lub częściowo słabością ciała, to będzie darowane, lecz musimy się udać do tronu łaski, aby otrzymać przebaczenie w każdej potrzebie. Pan Bóg sobie życzy, abyśmy do Niego przystępowali z prośbą o przebaczenie naszych grzechów. To pomaga nam do upokorzenia się i pokazuje jak jesteśmy słabymi i nic nie znaczącymi i jak wiele zależnymi od naszego Arcykapłana, by otrzymać niezbędną pomoc, abyśmy ostatecznie mogli stać się zwycięzcami.

KPiO 1913; ang: 654