Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

GRZECH - Nieprzebaczalny.

Czy jest grzech nieprzebaczalny?

Tak, wiele jest grzechów nieprzebaczalnych.- Wyraz "nieprzebaczalny" znaczy nie darowany; w Piśmie Św. wyraz ten ma nie tylko jedno znaczenie. Przypuszczam, że chodzi tu o grzech na śmierć. Grzech śmiertelny jest tylko jeden, ale nieprzebaczalnych jest wiele. Na przykład, ktoś gdy przyszedł do znajomości prawdy popełnił grzech po części ze świadomością, częścią zaś z powodu niedostatecznego czuwania nad sobą. Jak dalece grzech ten był popełniony z wolą i świadomością do takiego stopnia grzech ten był nieprzebaczalny. Więc co to ma znaczyć? To znaczy, że za taki grzech należy się kara. Grzech ten nie może być darowany. Grzesznik nie może powiedzieć: Panie, racz odjąć ode mnie ten grzech. Jest rzeczą właściwą prosić Pana o przebaczenie grzechu, aby[ nie stał się przeszkodą do zbliżenia się do Boga, lub miał się stać przyczyną utraty Jego łaski, lecz trzeba się spodziewać pewnego rodzaju kary nawet po powrocie do łaski Bożej, a kara zależeć będzie od stopnia grzechu. Na ile ten grzech był dobrowolnym, do takiego stopnia jest nieprzebaczalnym, lecz za ten grzech można odpokutować w odpowiednim stopniu. Gdy jest mowa o czynieniu pokuty za grzech, to nie mamy na myśli grzechu pierworodnego, za który już stało się odpokutowanie - zadośćuczynienie - i nikt nie może uczynić coś takiego, aby się go pozbyć, lecz jeżeli ktoś pozbył się grzechu pierworodnego, stał się dzieckiem Bożym, następnie był uznany za Nowe Stworzenie, wówczas został wystawiony na próbę, a w miarę, na ile okazał się dobrowolnym w wykonywaniu grzechu, o tyle był odpowiedzialnym i w takim stopniu otrzyma zasłużoną karę. W tym względzie Pan Jezus powiedział, że niektórzy będą karani mniej, inni zaś więcej (Łuk. 12:47-48) zależnie od znajomości itp.

Lecz jest także grzech na śmierć, za który karanie jest nieuniknione. Osoba popełniająca taki grzech umiera śmiercią wtóra. Apostoł Jan mówi: "Jest grzech na śmierć; nie za tym mówię, aby się kto modlił." (1 Jan 5:16); ponieważ nie byłoby żadnego z tego pożytku.

Grzech śmiertelny jest popełniany ze świadomością, z rozmysłem i intencją. Grzech na śmierć jest opisany także w liście do Żydów w rozdz. 6:4-8 i w roz. 10:26-28, którzy odpadają od prawdy i zapierają się Pana. Apostoł Piotr o takich mówi, że jak świnie powrócili do walania się w błocie, a pies do zwracania swego (2 Piotr 2:22). Kto grzeszy dobrowolnie przeciw posiadanemu światłu i świadomości, za takie grzechy niema więcej ofiary. Taki już miał swoją korzyść i udział w ofierze Chrystusa, a ponieważ to użył na złe, zatem więcej ofiary być nie może. Pan Bóg postanowił, ażeby Adam i cały jego rodzaj mógł mieć korzyść z ofiary Chrystusa i każdy mieć będzie; lecz jeżeli ktoś już raz ją otrzymał a użył na złe, gdy dobrowolnie krew przymierza, przez którą był poświęcony za pospolitą miał, taki nie może się spodziewać nie innego jak; odrzucenia od Pana.

KPiO 1911; ang: 652