Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

GROBY SIĘ OTWIERAŁY - Czy było to pierwsze zmartwychwstanie?

I groby się otwierały, a wiele ciał świętych, którzy byli zasnuli, powstało. (Mat. 27:52). Czy to było pierwsze zmartwychwstanie?

Wcale nie. To nie było pierwsze zmartwychwstanie. Dlaczego? Czytamy tam, że trzęsła się ziemia i wiele ciał świętych, którzy byli zasnęli powstało i weszli do miasta świętego po zmartwychwstaniu Chrystusa. Opis ten nie jest wyraźny; jeżeli ktokolwiek wówczas powstał, to nie mógł otrzymać pierwszego zmartwychwstania dla wielu powodów. Najprzód, że Chrystus był pierwszym, który miał powstać od umarłych, a więc nikt inny nie mógł powstać przed Jezusem. On był pierworodnym z umarłych. Jak to, czy Jezus nie wzbudził od umarłych Łazarza? To wzbudzenie nie liczy się zmartwychwstaniem, ponieważ po wzbudzeniu go z grobu znajdował się jeszcze w stanie śmierci. Nikt nie został zupełnie wyprowadzony ze śmierci. Ci, co zostali wzbudzeni byli tylko ożywieni na krótki czas i ponownie powrócili do grobu; inaczej mówiąc nie otrzymali zmartwychwstania. Wyraz zmartwychwstanie, znaczy: zupełne powstanie od śmierci, a Jezus był pierwszym, który powstał z umarłych do doskonałości żywota. Następnym, co ma otrzymać zmartwychwstanie będzie Kościół. Zmartwychwstanie Jezusa na poziomie duchowym było początkiem zmartwychwstania Kościoła. Apostoł nazywa to Jego zmartwychwstaniem. "Żebym Go poznał i moc zmartwychwstania Jego i społeczność ucierpienia Jego, przykształtowany będąc śmierci Jego." - Filip. 3:10. Innymi słowy, zmartwychwstanie Jezusa jest jedynym zmartwychwstaniem w ciągu wieku ewangelicznego, w którym Kościół, to jest Ciało Chrystusowe będzie mieć udział i żadne błogosławieństwo Boże nie może spłynąć, dopóki ono nie nastąpi. W jedenastym rozdziale listu do Żydów w. 39, 40, czytamy o ojcach świętych, którzy umarli w nadziei nie otrzymawszy obietnicy, ponieważ Bóg o nas - o Kościele - coś lepszego przejrzał, że nie mogą dostąpić zmartwychwstania, aż Kościół otrzyma swoje. Jeżeli wówczas stało się coś podobnego, to jedynie, że ktoś był wzbudzony w taki sposób jak Łazarz, a nie inaczej.

KPiO 1911; ang: 289