Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

GŁÓD - Zastosowanie Amosa 8:11-12.

"Oto przychodzą dni, mówi panujący Pan, że pośle głód na zrernię, nie głód chleba, ani pragnienia wody, ale słuchania słów Pańskich. Tak, że się tułać będą od morza aż dc morza i od północy aż na wschód biegać będą, szukając słowa Pańskiego, wszakże nie znajdą." Proszę to wytłumaczyć.

Słowa te w pierwszym rzędzie napisane były specjalnie dla żydów. Był dosyć długi okres czasu, kiedy zydli byli bez proroka lub nauczyciela. Wielu żydów szukało Pana, ale tak byli zaślepieni, że nie mogli Go zobaczyć jako Pana, jak to przedstawione jest w przypowieści o bogaczu, który błagał o kubek wody. Dotąd trzymani są w takim stanie, aby przez to mogły się wypełnić potężne dzieła Boże. Sam naród Izraelski jest nader zadziwiającą rzeczą. Pomyślcie tylko, że wciąż na świecie są ludzie, będący nasieniem i plemieniem Abrahama. Jest to najbardziej zadziwiająca rzecz. Wszystkie inne narody są zmieszane, ale żydzi mają niezależną naturę, tak aby Bóg mógł przez traktowanie ich pokazać co potem uczyni. Jak długo żydzi będę jeszcze łaknąć i pragnąć, tego nie wiem.

Muszę wam powiedzieć, że niedawno miałem pewne doświadczenie z żydami. Kupiłem płaszcz, a człowiek który mi ten płaszcz sprzedał, był żydem. Po sprzedaniu mi płaszcza, żyd ten powiedział: "Czytam twoje kazania w każdy poniedziałek rano i cieszę się nimi. Czytam je już od przeszło roku".

Później spotkałem pewnego pana na ulicy w Pittsburgu, który był hebrajczykiem. Powiedział mi: "Panie Russell, śledzę cię i czytam twoje kazania w gazecie."

Żydzi odczuwają głód i zbliżają się do krawędzi stołu, ale muszą trochę dłużej czekać.

KPiO 1909; ang: