Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

FEDERACJA - Kiedy się uformuje?

Kiedy federacja kościołów się uformuje, w 1911 czy 1913 roku i stanie się fałszywym prorokiem?

Nie wiem. Skąd ja mogę wiedzieć? Nie jestem prorokiem. Jedynie staram się badać i tłumaczyć proroctwa, lecz nie wiem o żadnym proroctwie, które mogłoby rozwiązać to pytanie.

Co się tyczy mojego oczekiwania, to ja myślałem że to powinno było się stać już kilka lat temu. Dziwię się, że to idzie tak powoli. Gdym poraz pierwszy zwrócił uwagę na tę sprawę, żadna z denominacji o tym nie myślała, lecz już w roku 1880 myśmy dopatrzyli się tego w Piśmie świętym i spodziewaliśmy się, że ta sprawa rozwinie się prędzej. Jednak powoli się rozwija, a nawet już jest. Gdyby federacja rozwinęła się wcześniej, to co innego mogłoby wyjść źle. Zatem musimy się nauczyć jak ufać Panu, gdy On sprawuje Swoje dzieło i jak mamy sprawować nasze. Wszystko się skłania ku temu i nadejdzie we właściwym czasie, lecz czy to się stanie na drugi rok, lub za kilka lat, nie mogę tego powiedzieć.

Względem tej sprawy mógłbym zaznaczyć, że formowanie się federacji do pewnego stopnia daje się zauważyć. Na przykład: Dwa lata temu kościół Episkopalny zniósł prawo, które zabraniało kaznodziejom innych denominacji przemawiać w ich kościołach. Dawniej bywało tak, że gdyby jaki inny kaznodzieja przemawiał z ich kazalnicy, to musiałaby być wykadzoną. Dziś uważają to za niedorzeczność, i zaniechali tego przepisu, co może posłużyć za dowód, iż to jest stopniem zbliżenia się do unii. Dziś kościół Episkopalny uznaje wszystkie denominacje i pozwala przemawiać z ich kazalnic.

KPiO 1910; ang: 272