Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

EWANGELIA - Wielu ją słyszało?

Proszę wytłumaczyć Kol. 1:23-24. Czy to, co w pierwszej części Apostoł mówi, znaczy, ze każdy człowiek pod niebem za jego czasów słyszał Ewangelię?

Przez więcej niż 1600 lat Pan Bóg posyłał posłańców do narodu żydowskiego, którzy wyłącznie żydom zwiastowali Ewangelię. Przy pierwszym przyjściu Chrystusa przyszedł czas, że Jezus zapowiedział narodowi żydowskiemu: "Oto odtąd dom wasz zostanie pusty." Po nawróceniu się Korneliusza poselstwo Ewangeliczne już nie było więcej ograniczone do żydów, lecz było głoszone "wszelkiemu stworzeniu," ktokolwiek miał uszy ku słuchaniu. Czy inni nie będą mieli więcej sposobności słyszenia? O tak. Czy będą widzieć i słyszeć? Tak oczy wszystkich ślepych przejrzą, a uszy głuchych otworzą się Paweł Apostoł był sługą tej Ewangelii i on powiedział: "Raduję się w dolegliwościach moich dla was." Paweł radował siecze był sługą poselstwa ewangelicznego. On wiedział, że jedynie ci, co mieli łaskę u Boga, byli tym sposobem uprzywilejowani.

W dalszym ciągu Apostoł mówi: "Dopełniam ostatków ucisków Chrystusowych." Każdy z nas ma ten sam przywilej, chociaż nie posiadamy tak wysokiego stanowiska, jakie posiadał Apostoł Paweł. Dzisiaj odczytujemy jego słowa. Przykład i nauka Apostoła Pawła sprowadzają nam wielką pociechę. Jeżeli nie pijemy z kielicha Pańskiego, nie możemy być Jego uczniami. Zapewne, że każdy z nas będzie rad uczynić na ile go stać.

KPiO 1909; ang: 287