Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

EWA - Wszyscy w Adamie.

"Jako w Adamie wszyscy umierają" - czy z tego mamy rozumieć, że to znaczy i matke Ewę?

Tak ja rozumiem, że w tym zawiera się i matka Ewa; ona była w Adamie w tym znaczeniu, że była cząstką rodziny Adama; cała sprawa ześrodkowywała się w Adamie; tak Bóg postanowił, a grzech Adama sprowadził stan śmierci. Jeżeliby Adam zgrzeszył, a Ewa nie zgrzeszyła, to nie można by nic w tym względzie powiedzieć, lecz ja myślę, że jeśliby Adam zgrzeszył, to on byłby wydalony z Raju a Ewa byłaby wydaloną razem z nim, ponieważ ona była przedstawicielką rodzaju ludzkiego, a przestępstwo liczyłoby się ich obojga, jakoby była wspólniczką przestępstwa Adama.

KPiO 1910; ang: 263