Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ENOCH - Gdzie wzięty?

Wiarą Enoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci itp. Czy wiadomo, gdzie on był wzięty z ziemi i jaką klasę on reprezentuje?

Na to odpowiadam, że wszystko, co możemy wiedzieć o Enochu, jest to, co mamy napisane najprzód w Księdze Rodzaju: (1 Moj.), następnie w liście do Żydów: i u Judy, że Enoch prorokował o przyjściu Pana z tysiącami świętych Swoich. W księdze Rodzaju mamy powiedziane: "I chodził Enoch z Bogiem a nie było go więcej, bo go wziął Bóg." (1 Moj. 5:24). W liście do Żydów jest napisane, że: "Enoch jest przeniesiony," wzięty z jednego stanu, albo miejsca, do drugiego; został "przeniesiony aby nie oglądał śmierci." Nie znaczy, ażeby on nie oglądał śmierci swoimi oczyma, ale że on nie miał doznać śmierci.

Bez wątpienia, on widział jak inni ludzie za jego czasu umierali, lecz sam nie miał umrzeć. To daje nam do zrozumienia, że Enoch nie umarł. Pismo Święte ponadto nie mówi nam nic więcej, gdzie go Bóg przeniósł i co z nim uczynił, przeto nie mamy żadnej podstawy do czynienia przypuszczeń, gdzie on się znajduje. O jednym miejscu jesteśmy pewni, że go tam nie ma, to jest w niebie, ponieważ Pan Jezus wyraźnie zaznaczył, że: "nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba." Na tej podstawie możemy być pewni, że Enoch nie był przeniesiony do nieba. Jeżeli tam nie został wzięty, to gdzie on poszedł? Ja nie wiem, może go Pan Bóg przeniósł na inną planetę. Cokolwiek w tym względzie byśmy mówili, byłoby jedynie zgadywaniem. Tego jedynie jestem pewny, co Słowo Boże mówi, że został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci i że nie umarł.

W liście do żydów w dalszym ciągu tego rozdziału jest powiedziane o tych, co byli wymienieni, że "według wiary ci wszyscy umarli." (Żyd. 11:5,13), lecz zapewne nie sprzeciwia się temu, co było wyżej zaznaczone o Enochu, który miał stanowić wyjątek, więc nie jest do nich zaliczony. Gdzie on się znajduje ja nie wiem i nie myślę, że ktokolwiek wie o tym, tylko Sam Pan wie. W każdym razie mamy ufność w Słowo Boże i wierzymy, że Enoch gdzieś się znajduje, żyje i we właściwym czasie dowiemy się, dlaczego w tej sprawie Enoch stanowił wyjątek.

Teraz pytanie, czy on służył za typ? Może być. Nie mamy powiedziane, że on jest typem, więc nie byłoby dla nas właściwe mówię, że on jest nie jesteśmy natchnieni, abyśmy mogli mówić, że jest typem, gdy nie jest. Gdybyśmy znaleźli cokolwiek w Piśmie Św., co wskazywałoby, że Enoch jest figurą, wówczas bylibyśmy usprawiedliwieni o tym mówić, lecz ponieważ nie mamy, więc lepiej być w tym względzie ostrożnym, bo gdybyśmy z tego zrobili typ, to moglibyśmy sprowadzić sobie kłopot. Jest jedno wyrażenie w Piśmie Św., co mogłoby podać myśl, jakoby Enoch miał służyć za typ, to jest, że Enoch był siódmym od Adama. Wyrażenie "siódmy od Adama" (Juda 14) znaczy, siódmą generację. Na tym możemy robić przypuszczenie, czyli spekulować. Ponieważ w Piśmie Świętym- liczba siedem jest symbolem doskonałości, z tego możemy wywnioskować, że Enoch, siódmy od Adama, reprezentuje doskonałego człowieka,. czyli doskonałość ludzką, albo stan człowieka w przyszłości, gdy będzie doskonałym i umierać więcej nie będzie. W tym znaczeniu Enoch może być jako przedstawiciel klasy, czyli ludzi, którzy w przyszłości będą żyć w harmonii z Bogiem i otrzymają żywot wieczny, to jest ci, co zostaną doprowadzeni do doskonałości podczas Tysiąclecia.

KPiO 1908; ang: 261