Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ELIZEUSZ - Z kogo się składa?

Z kogo ma się składać klasa Elizeusza?

Najprzód my nie wiemy, czy jaka klasa Elizeusza ma być, ponieważ Pismo Św. nie mówi wyraźnie, aby miała być. Czy przypuszczamy, że jest? Tak. Na jakiej zasadzie? Dlatego, że Pismo św. mówi, że jest klasa Eliasza, o której wspomina nasz Pan i księga Objawienia. Elizeusz przy końcu misji Eliasza przyłączył się do Eliasza i był mu za sługę a ostatecznie otrzymał wielkie błogosławieństwo.

Jeżeli przypuszczamy, że Elizeusz jest typem, w takim razie jest on typem na dwie klasy. Najprzód wyobraża on Wielkie Grono, ponieważ otrzymał po Eliaszu płaszcz, co miałoby znaczyć, że władza, czyli dzieło po wzięciu klasy Eliasza miałoby się stać udziałem klasy Elizeusza. Jedyna rzecz, do której Elizeusz użył płaszcz Eliasza była, gdy przyszedł nad Jordan, uderzył nim wody Jordanu i przeszedł na drugą stronę. To zdaje się wyobrażać, że klasa Elizeusza przejdzie przez śmierć w taki sam sposób jak klasa Eliasza. Jordan wyobraża śmierć. Po przejściu Jordanu Elizeusz rozpoczął odmienne dzieło. To nie znaczyłoby dzieła Wielkiego Grona, lecz zdaje się wyobrażać dzieło Ojców Świętych, które oni zaczną i mają prowadzić w ciągu Tysiąclecia. Wierzymy, że Pismo Św. wykazuje, że Ojcowie święci ostatecznie znajdą się na tym samym poziomie, co Wielkie Grono i otrzymają tę samą chwałę.

KPiO 1909; ang: 260