Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

DZIECI - Duchowa natura dla dzieci poświęconych rodziców.

Czy brat myśli, że dzieci rodziców ofiarowanych otrzymają z czasem naturę duchową?

Wcale nie. Gdy Apostoł mówi, że niewierzący mąż jest poświęcony przez wierzącą żonę i podobnie niewierząca żona jest poświęcona przez wierzącego męża, bo inaczej dziatki ich byłyby nieczystymi, lecz teraz czystymi są, to nie oznacza duchowej natury, lecz to, czego rodzice nie mogły mu dać, to jest, że Pan Bóg tymczasowo dziecko to usprawiedliwia, aby mogło być z Nim w społeczności, aż do czasu dopóki dziecko nie dojdzie do dojrzałości, aby samo mogło myśleć i działać, a wówczas być odpowiedzialne za siebie. Rozumiemy więc, że wszystkie dzieci poświęconych rodziców znajdują się pod Boską opieką, czego nie posiadają dzieci rodziców niewierzących. Ta opieka nie sięga tak daleko, aby mogły być spłodzonymi z ducha. Do spłodzenia z ducha nikt nie może dojść jak jedynie po stopniach naznaczonych od Boga, a mianowicie: przez stawienie siebie ofiarą żywą, świętą i przyjemną Bogu. Wszystkie dzieci, które się ofiarowują, zanim "czas przyjemny" się skończy i jeżeli są dość dojrzałymi, ażeby mogły taką ofiarę ze siebie uczynić, natenczas zostaną spłodzone z ducha. Nie uważamy, aby Bóg miał się sprzeciwić, żeby dziecko nie mogło się ofiarować jeżeli dobrze rozumie i wie co czyni.

KPiO 1911; ang: 59