Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

DZIECI - Ich miejsce w zmartwychwstaniu.

Czy dzieci rodziców ofiarowanych, które umarły przed czasem, zanim mogły być za siebie odpowiedzialne, czy pozostaną na takim poziomie jak ojcowie święci, to jest w doskonałej ludzkiej naturze?

Wcale nie. Ojcowie święci, aby mogli się znaleźć na poziomie, który mają otrzymać, najpierw przeszli przez wiele doświadczeń. Pomyślcie o doświadczeniach wiary Abrahama przez które on przechodził i jego wierności. Pomyślcie o prorokach, ile ich kosztowało, aby mogli okazać się wiernymi Bogu! Wasze dzieci nie przechodziły nic takiego co mogłoby uczynić ich godnymi, aby miały udział z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem i ze wszystkimi świętymi prorokami w ludzkiej doskonałości jako ziemscy przedstawiciele Królestwa, że dziecko było niewinne, to jeszcze nie dowodzi, aby kwalifikowało się do nagrody. Zanim otrzyma jakąkolwiek nagrodę, musi najpierw wyrobić w sobie charakter. Należący do maluczkiego stadka znajdą się tam z powodu odpowiednio wyrobionego charakteru. Ci zaś z klasy Ojców świętych podobnie otrzymają nagrodę za ich charakter. Cóż więc otrzymają dzieci wierzących rodziców?

Pismo święte uczy, że dzieci wierzących rodziców znajdują się pod szczególną opieką Opatrzności. Nie mogę powiedzieć jak się to dzieje, ale wierzę w to, bo słowo Boże tak mówi. Paweł apostoł mówi nam: "Żona niewierna poświęcona jest przez męża," to znaczy, że nie jest wymagane, ażeby oboje rodzice byli wiernymi, aby dziecko mogło otrzymać Boską szczególną opiekę. Jeżeli jedno z rodziców jest poświęcone Bogu, dziecko liczy się jako należące do strony wierzącej i otrzyma Boskie błogosławieństwo.. Podobnie niewierny mąż jest poświęcony przez żonę wierzącą, "bo inaczej dziatki wasze byłyby nieczystymi." (1 Kor. 7:14). To jednak nie znaczy, ażeby dzieci miały być wzięte do nieba, lub miały należeć do maluczkiego stadka, gdy podrosną, lecz znaczy, że ich sprawy życiowe obrócą się na ich dobro, lecz wola dziecka pozostaje wolną.

Pan Bóg nie ogranicza woli żadnego ze Swoich stworzeń. Tak długo jak dane dziecko nie posiada jeszcze swojej woli, ani jest dojrzałe w swoim sądzie, by mogło uczynić wybór, tak długo pozostaje pod Boskim nadzorem. Zatem mogę powiedzieć rodzicom, którzy spodziewają się czasu ucisku o jakim mówi Pismo święte, że takiego nie było odkąd narody poczęły być - powierzcie swoje dzieci Bogu z zupełnym zaufaniem, a On jest zdolny mieć o nich staranie lepsze, niż wy sami moglibyście im zapewnić, będąc razem z nimi.

KPiO 1911; ang: 58