Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

DUCH - Otrzymanie Ducha Świętego po ożywieniu.

Czy dziecko Boże po swym ożywieniu może w jaki inny sposób otrzymać ducha sw., czy tylko przez Słowo Boże?

Ja tak myślę. Będąc ożywieni przez ducha świętego, otrzymaliśmy ducha Prawdy przez Słowo Boże. Stąd widzimy, jak Pan kieruje naszymi sprawami, a Jego Opatrzność czuwa nad nami w sprawach codziennego życia, podczas gdy inni ludzie uważaliby te rzeczy za wypadkowe wydarzenia. Ducha świętego możemy także otrzymać przez obcowanie z braćmi, przez czytanie odpowiedniej literatury lub pieśni nabożne. Duch święty, wpływ Boży przygotował te różne środki i narzędzia. "Wstąpiwszy na wysokość, wiódł pojmanych więźni i dał dary ludziom." Dary te Apostoł wylicza: "I tenże dał niektóre Apostoły, niektóre proroki, a drugie Ewangelisty, drugie też pasterze i nauczyeiele." Duch święty działa tymi różnymi drogami i sposobami do budowania Kościoła w najświętszej wierze "a iżbyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i znajomości Syna Bożego, w męża doskonałego, w miarę zupełnego wieku Chrystusowego." - Ef. 4:8-13.

KPiO 1909; ang: 669