Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

DUCH - Odnośnie Jego Słowa.

W jaki sposób słowo Boże jest duchem?

Słowo Boże jest duchem w tym sensie, że jest mocą, lub wpływem. Człowiek może mieć moc ducha. Duch i wpływ są moce, niewidzialne jak wiatr. Myśli, jakie znajdują się w Piśmie świętem, są Słowem Bożym, a nie tylko znaki drukarskie, lub atramentu. Co człowiek otrzymuje ze Słowa Bożego, nie jest rzeczą widzialną. Słowo Boże jest duchem prawdy - mocą.

KPiO 1905; ang: 668