Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

DRZWI - Ich zamknięcie.

Czy drzwi mają być zamknięte podczas gdy niektórzy będą pozostawać w ciele, znosząc dalsze doświadczenia, czy też drzwi zostaną zamknięte, gdy ostatni członek zostanie przemieniony?

W przypowieści o mądrych i głupich pannach mamy powiedziane, że one wszystkie były pannami. Ta przypowieść nie odnosi się do świata, lecz jedynie do tych, co wyczekują przyjścia Oblubieńca i przygotowują się do wesela. Przypowieść o mądrych i głupich pannach wykazuje, że między wyczekującymi Oblubieńca, którzy Go się spodziewali i mieli nadzieję udać się na wesele, były dwie klasy, jedna klasa mądrych, a druga głupich. Klasa mądrych w czasie właściwym będzie zdolną rozeznać i usłyszeć kołatanie Oblubieńca i zostanie przebudzoną przez to kołatanie. One zrozumieją, że Oblubieniec przyszedł, i będą mieć olej w swoich lampach, nie znajdą się w ciemności, ażeby ów dzień zachwycił ich jako złodziej.

Z tym światłem umiejętności w owym czasie pójdą za swym Panem i wejdą z Nim na wesele. Na ile ja rozumiem, przypowieść ta jest w procesie wypełniania się, niektórzy już weszli na wesele, inni zaś mają nadzieję uczynić taki postęp, aby również mogli tam wejść. Trzeba zauważyć, że zanim tam dojdziemy jest możność upadku, możność odwrócenia się, stać się głupimi pannami i dać możność takiemu który przedtem nie należał do klasy mądrych panien, aby zajął jego miejsce. Przypowieść postępuje dalej. Ktoś może wypaść z klasy mądrych i popaść do klasy głupich i odwrotnie, zanim dostanie się na wesele. Gdy ostatni członek wejdzie nikt więcej nie będzie mógł tam się dostać i na tym koniec. Gdy ostatni członek będzie wypróbowany, dojdzie do uzupełnienia i przejdzie poza zasłonę, drzwi wtedy zostaną zamknięte, ponieważ tych, co mają się tam znaleźć ma być sto czterdzieści cztery tysiące, lub jakakolwiek liczba, jeżeliby ktoś uważał, że ta liczba jest symboliczną.

Ja nie wiem, czy to jest liczba literalna, lecz ja myślę, że jest literalną. Jednak bez względu, czy jest literalną, czy symboliczną, w każdym razie liczba jest ograniczoną, jaką Bóg zamierzył, aby stanowiła klasę wybranych. Obowiązkiem naszym jest, ażebyśmy nasze powołanie i wybór uczynili pewnym i dostali się do tej klasy wybranych.

Jest powiedziane: Staraj się, aby twojej korony nie wziął kto inny. To pokazuje, że liczba koron jest ograniczona. Jeżeli dla kogo została odłożona korona to powinien się starać, by nie okazać się głupim, aby wystąpić z rzędu, ale biedź w dalszym ciągu i baczyć, żeby nie zabrakło oleju; powinien także starać się być wiernym aż do końca, a wtedy otrzyma koronę; lecz gdyby okazał się niewiernym, korona przestanie być jego i kto inny zajmie jego miejsce. Korona ma być zajętą.

Drzwi nie będą prędzej zamknięte, aż ostatni członek tam wejdzie, a gdy liczba zostanie dopełnioną, drzwi zostaną zamknięte. To samo jest przedstawione w innym obrazie, w którym Jezus przedstawiony jest jako Głowa Kościoła, który jest Jego ciałem, a my członkami ciała Chrystusowego; te wszystkie członki są w zupełnym komplecie. Apostoł Paweł mówi: "Nie może rzec oko ręce: Nie potrzebuję ciebie" itp., ponieważ najmniejsza część ciała jest potrzebna. W ten sposób jest przedstawiony obraz zupełności ciała Chrystusowego. W typach było pokazane, że nikt nie mógł być Arcykapłanem, gdy miał zbytni palec u ręki, lub u nogi, albo gdyby mu brakowało którego z członków. Dlaczego? Dlatego, że Najwyższy Kapłan był figurą na udoskonalony i uwielbiony Kościół, który nie będzie miał ani jednego członka mniej, ani za wiele, ale zupełną liczbę, jaka jest potrzebna do zupełności ciała.

KPiO 1908; ang: 229