Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

DROGA - Żelazna laska użyta.

Czy ktokolwiek będzie zmuszony, czy zniewolony aby iść Drogą Świętą?

Obecnie nie ma Drogi Świętej, wobec tego nikt nie idzie tą drogą w Wieku Ewangelii. Droga taka nie prędzej będzie aż Wielki Król obejmie kontrolę nad wszystkimi sprawami, obali obecny porządek rzeczy i ustanowi Królestwo Niebieskie. Wówczas przygotowana zostanie Droga święta na której sprawiedliwi będą mogli chodzić. W Wieku Ewangelii są tylko dwie drogi - Wąska Droga i Szeroka. (Mat. 7:13-14). Wąska jest dla tych, którzy pragną iść w ślady Jezusa i jest ona stroma i uciążliwa. Ta druga jest drogą prowadzącą do zniszczenia, a jest szeroka i na niej rodzaj ludzki spieszy do grobu.

Ci, którzy wstępują w ślady Mistrza, muszą czynić to dobrowolnie. Muszą mieć ochotnicze poświęcenie. Być zmuszanym do tego, jest nie do pomyślenia w tym wypadku. Maluczkie Stadko będzie w ten sposób postępować Wąską Drogą; ale Wielkie Grono przejdzie doświadczenia, które zmuszą je nie do wybrania pewnej specjalnej drogi, ale do zadecydowania z własnej woli, którą iść drogą. Jest wielka różnica pomiędzy zmuszeniem' człowieka aby wsiadł na okręt a wywarciem na niego pewnych wpływów, które spowodują, że sam zapragnie to zrobić.

W następnym Wieku, kiedy otwarta zostanie święta droga dla świata (Izaj. 35:8) siła będzie użyta aby doprowadzić całą ludzkość do znajomości Prawdy o zarządzeniach, jakie Bóg poczynił dla ludzkości. Wówczas złe postępowanie będzie karane ćwiczącą chłostą. Ale dalekim byłoby od prawdy przypuszczać, że ludzkość będzie zmuszana na Drogę Świętą. Wszyscy, którzy na nią wstąpią, będę, musieli czynić starania; albowiem droga ta będzie szła w górę. Nasz Zbawiciel powiedział jakie jest życzenie Ojca wobec wszystkich, którym' On ma udzielić żywot wieczny. Słowa Jego były: "Ale nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi chwalcy chwalić będą Ojca w duchu i w prawdzie; albowiem Ojciec szuka takich, którzyby Go chwalili w duchu i w prawdzie."

KPiO 1913; ang: 331