Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

DOSKONAŁOŚĆ FIZYCZNA - Względem odkryć medycznych i chirurgicznych.

Czy restytucji pomogą odkrycia medyczne i chirurgiczne, czy też restytucja głównie zależeć będzie na mocy Jezusowej udzielanej posłusznym i chętnym?

Ja myślę, że za dwa lata będę mógł coś więcej o tym powiedzieć. Teraz mogę tylko zgadywać, lecz zachodzi wielka różnica między tym, co jest napisane, a tym, co się zgaduje. Niektórzy łączą swoje przypuszczenia z Biblią tak dalece, że nie można odróżnić, które są ich przypuszczenia - zgadywanie - a które napisane w Piśmie świętym. Gdy robię jakie przypuszczenie, to lubię zaraz zaznaczyć, że to jest tylko moje mniemanie, że tak mi się zdaje. Teraz chcę powiedzieć, że mi się zdaje, że Pan Bóg dozwoli, ażeby na początku niektóre rzeczy współdziałały z restytucją jak chirurgia i medycyna. Wcale bym się nie dziwił, gdyby się okazały jeszcze jakie nadzwyczajne odkrycia. Wydaje się jakoby one prowadziły do lepszych rzeczy, a jednocześnie można na to patrzeć z innego punktu zapatrywania. Jezus nie używał żadnej medycyny, gdy leczył chorych, a te rzeczy miały służyć za ilustrację błogosławieństw, jakie mają spłynąć w Tysiącleciu. Zatem, ja nie wiem jak będzie.

KPiO 1913; ang: 545