Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

DOSKONAŁOŚĆ - Być jak Bóg.

Bądźcież wy tedy doskonałymi jako i Ojciec wasz, który jest w Niebiesiech, doskonały jest. Mat. 5:48. - Co to znaczy?

To znaczy, że Boska doskonałość jest jako wzór lub reguła. Pan Bóg nie może mieć reguły jednej dla mnie, drugiej dla tamtego, innej znów dla kogo innego.

Doskonałym jest tylko nasz Ojciec Niebieski. Jako dzieci w szkole mieliśmy wzory do pisania. Na stronicy u góry był jeden wiersz jako wzór doskonały, którego nie można było poprawić, ani nie mogliśmy tak napisać jak był wzór. Bóg wie, że jesteśmy niedoskonałymi, On wie, że nie możemy być tak doskonałymi jak On jest doskonałym, lecz Pan Bóg wskazuje Kila nas wzór Swojej doskonałości, podobnie jak nauczyciel w szkole daje wzory do pisania. Nie wiem czy teraz praktykuje się ten zwyczaj, lecz tak bywało, gdy ja chodziłem do szkoły. Pamiętam także, iż pierwsza linia naszego pisma zwykle była napisana lepiej niż ostatnia. Przyczyną tego było, że pisząc byliśmy bliżej wzoru, wpatrywaliśmy się w niego więcej, lecz im niżej, przypatrywaliśmy się więcej własnemu pismu i dlatego ostatnia linia była gorszą od pierwszej. Moglibyśmy znaleźć się w niebezpieczeństwie, drodzy przyjaciele, gdyby kto zechciał naśladować tego brata, lub siostrę. Pan Jezus mówi nam kogo mamy naśladować. "Bądźcie, jak Ojciec wasz w Niebiesiech." To jest wzór, do naśladowania na ile możliwe.

Jak Pan Bóg będzie sądził nasze postępowanie? Czy sądzi nas według ciała? Wcale nie. Kościół, obecnie wybierany, Pan Bóg' nie sądzi według ciała, ale według ducha, to znaczy według jego intencji i zamiarów, według jego woli i usiłowań; zatem jeżeli jesteśmy czystego serca, gorliwymi w rozpoznawaniu woli Bożej i czynienia jej w miarę naszych zdolności, wówczas Mistrz uzna za dobre nasze usiłowania naśladowania Go i wyda decyzję: "To dobrze sługo dobry i wierny! gdyżeś był wierny nad małym (w naśladowaniu) nad wielem cię postanowię; wnijdź do radości pana twego," do uczestnictwa w wielkiej sławie z Mistrzem - sądzić świat.

KPiO 1911; ang: 533