Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

DOSKONAŁOŚĆ - W Tysiącleciu.

Czy w ciągu Tysiąclecia dojdzie kto do doskonałości zanim wiek się skończy? Jeżeli tak, czy tacy dojdą do rzeczywistej społeczności z Bogiem, przed końcem Tysiąclecia?

Odpowiadamy: tak, niektórzy dojdą do doskonałości zanim wiek Tysiąclecia się skończy. Na przykład Ojcowie Święci staną się doskonałymi zaraz po zmartwychwstaniu, ponieważ ich czas próby minął, więc oni będą tą klasą. Przypuszczamy, że pytanie głównie jest skierowane odnośnie pozostałej części rodu ludzkiego, więc na to odpowiadamy, że stosownie jak się kto okaże posłusznym wówczas ustanowionym prawom i przepisom królestwa Chrystusowego, w takim samym stosunku czynić będzie postęp ku doskonałości. Podobnie, jak ono dzieje się teraz; w miarę jak dochodzimy do szczerości serca w takim tempie będziemy dochodzić do celu doskonałej miłości. Niektórym bierze dość długi czas zanim dojdą do tego, że mogą miłować swoich nieprzyjaciół, inni zaś dochodzą do tego stanu stosunkowo prędzej; podobnie rzecz dziać się będzie z tymi, którzy będą na próbie podczas tysiącletniego panowania Chrystusa. Wszyscy będą mieli sposobność dojścia do doskonałości, owszem, wszyscy będą musieli przyjść do tego stanu doskonałego tak szybko, jak tylko będą mogli, w przeciwnym razie umrą śmiercią wtóra. Możemy także powiedzieć, że na ile okażą się posłusznymi prawom Królestwa, o tyle otrzymają błogosławieństwa, które im pomogą dojść do doskonałości.

Teraz przychodzi druga część pytania: "Czy dojdą oni do rzeczywistej społeczności z Bogiem przed zakończeniem się wieku?" Na to pytanie można zapatrywać się z dwóch punktów. W jednym sensie wszyscy, co przyjdą do harmonii z Bogiem, znajdą się zaraz w społeczności z Bogiem, jeżeli przyjmą Chrystusa i będą się starać żyć podług wymagań Jego Królestwa. Ci zaraz będą w społeczności z Bogiem według przymierza. Inaczej mówiąc: przymierze Boże przez Chrystusa jest, że jeżeli się okażą wiernymi i posłusznymi to ostatecznie będą w harmonii z Nim. Pan Bóg przez Chrystusa traktować ich będzie zaraz od początku, jakoby już byli W zupełnej z Nim harmonii. Jednak to nie będzie mogło nastąpić prędzej aż przy końcu Tysiąclecia, gdy Nowe Przymierze dokona swego dzieła, gdy w zupełności przyprowadzi ludzkość do Boga. Wówczas Wielki Pośrednik Nowego Przymierza ustąpi i przestanie pośredniczyć za tymi, których przyprowadził do doskonałości, ażeby mieli teraz bezpośrednio stosunek z Ojcem Niebieskim i byli bezpośrednio pod prawem Królestwa Bożego i Sprawiedliwości. Wszelkie pośrednictwo wtedy się skończy, wszelkie miłosierdzie pokrywające niedoskonałości przestanie istnieć; każdy człowiek, będąc doskonałym, osobiście będzie odpowiedzialnym przed swoim Stwórcą. Przez cały czas sądu Chrystusowego ludzie znajdować się będą : w przyjaznych warunkach w tym znaczeniu, że będą z Nim i w społeczności, lecz przy końcu tysiąca lat znajdą się w bezpośrednim stosunku przymierza i każdy będzie obowiązany i odpowiedzialny za siebie.

KPiO 1911; ang: 532