Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

DOBROWOLNY GRZECH - Do kogo udajemy się o przebaczenie?

Gdy popełnimy częściowo dobrowolny grzech, czy my udajemy się do Boga przez Chrystusa o przebaczenie, czy do Chrystusa naszego Orędownika tylko? "A jeśli by kto zgrzeszył, mamy Orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego."

Jeżeli popełnimy częściowo dobrowolny grzech, czy udajemy się do Ojca o przebaczenie? "Jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego." Jezus zwrócił swoich naśladowców do Ojca, aby się do Niego modlili, dlatego, że On Sam kierował Swoje modlitwy do Ojca w Niebie. Nasze grzechy są przeciwko Bogu, Ojcu Niebieskiemu i Jego Prawo jest w ten sposób ignorowane i łamane, lecz mamy Orędownika, przez którego zasługi możemy przyjść do Ojca, lecz ten Orędownik nie stoi w miejscu swego Ojca.

"Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przez mnie." Jeżeli udamy się tylko do Orędownika i nie postąpimy dalej, to nie idziemy do Ojca. Musimy przyjść do Ojca w imieniu i przez zasługę tego, który nas odkupił. Jednocześnie, ja nie mogę zrozumieć jak mogłoby być jakie sprzeciwienie się Ojca albo kogo innego, że zanosimy nasze prośby, albo dziękczynienia do naszego Zbawiciela, za to wszystko co On tak chętnie uczynił dla nas. Pismo święte jasno wykazuje: "Aby wszyscy czcili Syna, tak jak czczą Ojca." Przyjść do Syna i oddać Mu należną cześć, przedstawić Mu prośbę i oddać Mu nasze chwały i dziękczynienia nie byłoby przystąpieniem do Niego i szukaniem Jego przebaczenia za nasze grzechy, które popełniliśmy. On Sam daje nam takie polecenie: "Ojcze nasz, przebacz nam nasze winy."

KPiO 1912; ang: 734