Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

DIABEŁ - Symbole Objawienia.

"A diabeł, który je zwodził, wrzucony jest w jezioro ognia i siarki, gdzie jest ona bestia i fałszywy proroki będą męczeni we dnie i w nocy, na wieki wieków... A dym męki ich występuje na wieki wieków i nie mają odpoczynku we dnie i w nocy, którzy się kłaniają bestii i obrazowi jej." - Obj. 20:10; 14:11.

Teksty te wzięte są z księgi Objawienia, która jest księgą symboliczną i to właśnie, co ona w sobie zawiera. Czytamy tam, ze Jezus posłał swego Anioła i ukazał mu pewne rzeczy i znaki. Znaki te, albo symbole były rozpatrywane i egzaminowane przez przeszło 18 stuleci. W tej chwili nie będziemy rozpatrywać całej księgi Objawienia, ale zadowolimy się krótką uwagą. Najprzód, że wszyscy nauczyciele przyznają, że żadnej doktryny nie można całkowicie opierać na tekstach, które znajdują się w księdze Objawienia, jeżeli nie posiada podstawy w innej części Słowa Bożego; nikt nie może formować doktryny, której jedyną podstawą jest tekst znajdujący się w księdze Objawienia, a której wyrażenia są prawie wszystkie symboliczne. Sprawa jaką mamy przed nami odnosi się do pewnej bestii i do pewnego fałszywego proroka. Kto jest tą bestią? Czyś widział ją? Czy wiesz cokolwiek o niej? Albo czy wiesz cokolwiek o tym fałszywym proroku? Teraz, jeżeli bym najprzód nie wyjaśnił co wyobraża bestia i kogo reprezentuje fałszywy prorok, nie byłoby właściwe mówić, co przez to mamy rozumieć, lub co się im stanie. Bestia symbolizuje wielki system, lecz czas nie pozwala nam na omawianie tego przedmiotu. Według mojego wyrozumienia, jest to system religijny, jaki obecnie egzystuje. Zaś prorok fałszywy, wyobraża inny system religijny, lecz nie wyobraża człowieka ani ludzi, lecz system, który idzie na zgubę. System ten ma przechodzić swoje utrapienie aż w końcu upadnie, lecz to nie oznacza upadku ludzi.

KPiO 1911; ang: 225