Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

DEPOZYT - Jego o ważność.

Jaka jest rzeczywista zasługa depozytu?

Rzecz złożona w depozyt jest nie mniej ani i; więcej jak życie doskonałego człowieka. Tym był Okup złożony u Boga. Odpowiednia cena, czyli to, co utracił Adam. Ma się rozumieć, iż w tym zawiera się także społeczność z Bogiem, miejsce wiecznego bytu na ziemi - Raj i wszystko, cokolwiek pierwszy człowiek otrzymał od Boga. W Psalmie 8 powiedziano: "Cóż jest człowiek?... Uczyniłeś go mało mniejszym od Aniołów, i chwałą i czcią ukoronowałeś go. Dałeś mu opanować sprawy rak Twoich, wszystkoś poddał pod nogi jego." Te wszystkie prawa w tym się zawierają. Gdy Jezus złożył życie swoje w ofierze, On odkupił te wszystkie prawa, jakie człowiek posiadał lub mógł posiadać - prawo do wszystkiego, co Adam posiadał, jako doskonały człowiek. Wszystko to Jezus złożył w ręce Ojca, w ręce Boskiej sprawiedliwości.

KPiO 1916; ang: 223