Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

DEPOZYT - Jego znaczenie.

Proszę o wy jaśnienie znaczenia wyrazu Depozyt.

Wyraz depozyt znaczy dać coś na skład do przechowania. Jeżeli ktoś złoży do banku tysiąc dolarów, otrzyma książeczkę, w której będzie zaznaczone, że tyle jest złożone w banku. To nie znaczy, że te pieniądze były dane bankierowi, lecz on ma mieć staranie o tych pieniądzach; ten, co je złożył, może z nimi uczynić według swego upodobania. Jezus w ostatniej chwili swego życia złożył okup w ręce Ojcowskie; "Ojcze! w ręce Twoje polecam ducha Mojego," ducha życia ludzkiego. Oddał w ręce Ojcowskie a nie diabelskie. Diabeł niema nic do czynienia z rodzajem ludzkim. Jezus ma prawo do Swojego życia. On zachował Prawo Boże, był święty, bez zmazy, niepokalany, odłączony od grzeszników, w zupełności zachowujący wolę Ojca. Pan Jezus pod żadnym względem nie utracił Swoich praw do życia i to właśnie życie on złożył jako depozyt. "Ojcze! w ręce Twoje polecam Mojego ducha" żywota i do tej pory to prawo do życia spoczywa w rękach Ojcowskich; Jezus Dotąd tam go zachowuje.

Lecz czy Jezus nie wziął czyli otrzymał go z powrotem, gdy został wzbudzony z umarłych? Wcale nie, Ojciec Niebieski dał Jezusowi, jako nagrodę, wyższy stopień żywota. Jezus umarł człowiekiem, a był wzbudzony duchem, na. Boskim poziomie (Boskiej natury). Ten duch żywota, który otrzymał przy zmartwychwstaniu był nagrodą za Jego posłuszeństwo i nie ma nic do czynienia z tym drugim życiem. Pan Jezus dotąd ma jeszcze prawo do tego życia ziemskiego, lecz On go nie potrzebuje, ponieważ posiada lepsze i wyższe życie, zatem to ziemskie życie ma do dyspozycji.

KPiO 1916; ang: 223