Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

CUDA - Źródło władzy Chrystusa.

Czy brat mniema, że Chrystus wykonując cud karmienia pięciu tysięcy, użył władzy doskonałego człowieka nad ziemskimi elementami?

Nie myślę, ażeby doskonały człowiek mógł uczynić chleb, by nim nakarmić pięć tysięcy mężów. Nie myślę woale, ażeby to mogła być moc ludzka; lecz uważam, że .Jezus po otrzymaniu ducha świętego miał władzę wykonywania różnych cudów, które uważał za potrzebne w służbie Bożej, a także w ustanowieniu Kościoła i nauczania ludu w owym czasie. Zatem nie było to przedstawienie ludzkiej mocy, lecz, jak Pan .Jezus się wyraził do żydów: "Jeżeli Ja palcem Bożym to czynię," inaczej mówiąc, mocą Bożą w małej mierze. Ręka wyobraża moc, władzę, zaś palec wyobrażałby mniejszą władzę. Przeto Jezus rzekł: Jeżeli Ja palcem Bożym czynię te rzeczy, Pan Bóg jest zdolny czynić więcej, te rzeczy są małe w porównaniu do mocy Bożej.

KPiO 1911; ang: 495