Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

CIERPIENIE - Jak Nowe Stworzenie cierpi

"Albowiem, bracia, mam za to, że utrapienia teraźniejszego czasu nie są godne onej przyszłej chwały, która ma się objawie w nas." - (Rzym. 8:18). W jaki sposób cierpimy z Chrystusem? I kto cierpi, nowe stworzenie, czy stare stworzenie?

Z punktu biblijnego zapatrywania, od chwili gdy zostaliśmy zaliczeni do rodziny Bożej, stara natura liczy się umarłą i to jest jedyny warunek, na mocy którego zostajemy przyjęci do rodziny Bożej. Jeżeli ktoś ofiaruje Bogu połowę, lub dziewięć dziesiątych, albo dziewięćdziesiąt dziewięć setnych nie może być przyjęty. Jedyny warunek, na jakim można być przyjętym od Boga, jest zupełne poddanie naszej woli Bogu. To poddanie swojej woli uważane jest jako śmierć starej woli. O tych, co przyjęli wolę Bożą, zamiast wykonywania woli swojej, Pismo święte mówi: "Albowiem jesteście umarli, a żywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu." - Kol. 3:3.

Tak więc teraz, to Nowe Stworzenie, nowa istota, ma cierpieć z Chrystusem Jezusem, aby mieć udział w błogosławieństwach Chrystusowych. Te Nowe Stworzenia są członkami Ciała Chrystusowego, którym jest Kościół, i jako członki wszystkie mają cierpieć z Głową. Gdy twój palec cierpi, to znaczy, że część twojego ciała cierpi. Podobnie gdy członek Ciała Chrystusowego cierpi, to znaczy, że część ciała Chrystusowego cierpi. Wszelkie cierpienia ponoszone z powodu należenia do Ciała Chrystusowego, są cierpieniami Chrystusa. Przeto cokolwiek cię kosztuje zaparcie własnej woli i być poddanym Bogu, aby być wiernym zasadom, aa którymi Chrystus obstaje, wszystko to jest częścią cierpień Chrystusowych.

Nowe Stworzenie ponosi cierpienia, ponieważ ono liczy się osobą. Stare stworzenie więcej się nie liczy. Jednak Nowe Stworzenie nie cierpi, jako Nowe Stworzenie, lecz przez ciało.

Zapytujecie: "Czy Nowe Stworzenie posiada ciało? Apostoł odpowiada że tak. Podczas, gdy się liczymy umarłymi ciału, jednak nasze ciało, które jest uważane za umarłe, zostało ożywione mocą Bożą, ażeby Jemu służyło; ponieważ powstaliśmy z Chrystusem, abyśmy w nowości żywota chodzili (Rzym. 6:11). Odtąd nasze ciało liczy się ciałem nowego stworzenia i Pan obchodzi się z nami jako z nowym stworzeniem.

Dlaczego posiadamy ziemskie ciało? Ponieważ, gdybyśmy go nie mieli, nie mielibyśmy żadnego, Czas, w którym możemy otrzymać nowe ciało, będzie przy zmartwychwstaniu. Wówczas otrzymamy "przemianę" i otrzymamy duchowe ciała. Jedyne ciało, jakie możemy posiadać w teraźniejszym czasie to ziemskie ciało. Zatem to ciało liczy się umarłym, a również liczy się jako powstałe z Chrystusem, i to ciało nasze, które teraz cierpi, należy do Nowego Stworzenia. Nowe Stworzenie cierpi przez ten ziemski namiot - ciało. Podobnie było z Jezusem. On oddał Swoje ziemskie życie i był uznany umarłym od chwili ofiarowania się przy Jordanie. Zatem, po pół czwarta roku, ciało Jego ucierpiało rzeczywistą śmierć, która się liczyła na początku. Cierpienia Jezusa ponosiło Jego ziemskie ciało, ponieważ nie otrzymał jeszcze nowego ciała.

Nowe ciało nie będzie cierpieć, lecz tak długo, jak pozostajemy w tym ciele, mamy cierpieć, ponieważ tylko przez cierpienia nowy zmysł jest próbowany i doświadczony jako nasza wierność ku Bogu; a także kosztem ciała udowadniamy, że jesteśmy godnymi wysokiego powołania, którym zostaliśmy powołani. Jeżeli ktoś unika cierpień, to znaczy, że unika korony chwały, a zatem nie może królować z Chrystusem. - Żyd. 10:38.

KPiO 1915; ang: 679