Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

CIEMNOŚĆ - Wrzucenie w ciemności zewnętrzne.

Proszę wytłumaczyć Mat. 8:12; 22:13. "A synowie Królestwa wyrzuceni będą do ciemności zewnętrznych, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tedy rzekł król sługom: Związawszy nogi i ręce jego, weźmijcie go a wrzućcie do ciemności zewnętrznych, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów." Co to znaczy?

Traktujemy te dwa teksty razem, ponieważ są podobne do siebie. Na to odpowiadamy, że to nie jest czyściec, pełen ognia i tam nie mogłoby być ciemno. Mowa tu jest o ciemności zewnętrznej a w czyśćcu podobno jest zewnętrzne światło i wewnętrzny ogień; czy nie tak? To nie mógłby być piekielny ogień, o którym i Protestanci uczą, ponieważ ogień piekielny rzekomo jest jasny i gorący. To nie mogłaby być zewnętrzna ciemność, lecz raczej wewnętrzne światło. Czy nie tak? Zapewne, że tak. Czytając dawniej Pismo święte wcale nie zwracaliśmy uwagi, co czynimy. Co więc to znaczy? To znaczy: W zacytowanych słowach, Jezus wcale nie mówi do świata, ale do Kościoła. Ci, co są wiernymi znajdują się w światłości, posiadają znajomość i wyrozumienie Planu Bożego. Pismo mówi, że bezbożni nie zrozumieją, lecz mądrzy zrozumieją. Dale] Pismo święte mówi: "Tajemnica Pańska objawiona jest tym, którzy się Go boją, a przymierze Swoje oznajmia im." (Ps. 25:14). Ci będą w światłości i są nazwani synami światłości. Pan Jezus w tych przypowieściach mówi o niektórych, co przy końcu tego wieku, nie będąc wiernymi swoim przywilejom, jakie otrzymali, zostaną odrzuceni, oddaleni od światła, wrzuceni do ciemności zewnętrznych. Gdzie znajdują się ciemności zewnętrzne? Oświadczamy, że zewnętrzne ciemności są wszędzie. Tej ciemności jest dosyć w krajach pogańskich a także nie brak jej i tutaj, a jeżeli my, mieniąc się być ludem Bożym, nie postępujemy ostrożnie i przezornie, a także w harmonii ze Słowem Bożym, to przestaniemy być synami światłości, zostaniemy pozbawieni przez Pana dalszego światła, jakie pochodzi z Jego Słowa i będziemy odrzuceni od tego uprzywilejowanego stanu.

Związanie rąk i nóg znaczy, że nie będziemy zdolni utrzymać nad sobą kontroli i znaczy także, iż tacy nie będą mieli do wyboru pozostać w światłości lub nie, owszem Pan zmusi takich opuścić światło Boże i nie będą mogli w tym świetle dłużej pozostać.

KPiO 1911; ang: 199