Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

CHRZEST - Naszego Pana.

Czy chrzest naszego Pana w wodzie był pierwej niż chrzest duchem świętym?

Pismo święte mówi o chrzcie naszego Pana w rzece Jordan, że duch święty w postaci gołębicy spoczął na Nim po wyjściu z wody, to jest po chrzcie. Jezus był ochrzczony w śmierć zanim, wszedł do wody, w tym znaczeniu, że wyrzekł się Swej woli.

Apostoł w liście do żydów cytuje z księgi Psalmów: "Oto idę; w księgach napisano o mnie, abym czynił wolę Twoją, o Boże mój! pragnę, albowiem Zakon Twój jest w pośrodku wnętrzności moich!" (Psalm 40:8-9). Nasz Pan wykonywał wszystko, cokolwiek było o Nim napisane w Księgach Starego Testamentu.

Pan Jezus umarł dla własnej woli już przedtem, inaczej nie byłby poszedł do Jana Chrzciciela nad Jordan. Widzialne zesłanie ducha świętego na Jezusa było dowodem ze strony Ojca Niebieskiego, że ofiara Jezusa była Mu przyjemna i została przyjętą. Znak ten widzialny jednak nie był dany, aby wszyscy tam zgromadzeni mogli go widzieć, ale jedynie dany był Janowi, jak jest napisano: "Widział i świadczył." - Jan 1:32-34.

KPiO 1913; ang: 36