Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

CHRZEST - Jana dla Izraelitów.

Czy w figurze prawdziwi Izraelici potrzebowali być chrzczeni przez Jana?

Nie uważamy, ażeby prawdziwi Izraelici potrzebowali być chrzczeni od Jana, ponieważ Jan nie nawoływał pobożnie żyjących Żydów do swego chrztu. On nawoływał do pokuty tych, co żyli w stanie grzesznym.

Nie mamy nigdzie powiedziane, ażeby Jan Chrzciciel był ochrzczony własnym chrztem, a gdy Jezus przyszedł, aby był od niego ochrzczony, Jan się temu sprzeciwiał i rzeki: Ty nie jesteś grzesznikiem, czemu do mnie przychodzisz? Ja chrzczę grzeszników i mówię im, aby przestali grzeszyć i przyszli do harmonii z prawem Mojżeszowym. Jezus wcale nie argumentował, ani tłumaczył Janowi przyczynę Swego przyjścia do niego, bo Jan byłby nie zrozumiał tej sprawy; ta rzecz nie była dla Jana, aby ją miał wtedy zrozumieć, ponieważ on nie był spłodzonym z ducha świętego i nikt nie był spłodzonym aż do zesłania ducha świętego w dzień Zielonych świąt. Z tego powodu Pan Jezus nie tłumaczył Janowi tej sprawy, ale rzekł: "Zaniechaj teraz." Ja wiem, co czynię. Jezus wykonywał figurę nowej rzeczy. On wcale nie przyjmował chrztu Jana, ani nie miał do zmycia grzechów, by przez to mógł powrócić do harmonii z Zakonem, ponieważ Jezus nigdy nie wystąpił przeciw Zakonowi Bożemu.

KPiO 1913; ang: 35