Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

CHRZEST - W sprawie Jezusa, woda, czy Duch Święty, był pierwszym?

Czy Jezus był ochrzczony pierwej w wodzie, niżeli duchem świętym? Który byt pierwszym?

Z tego, co mamy powiedziane, okazuje się, że Bóg Ojciec zesłał ducha świętego na Jezusa w widzialnej postaci po chrzcie. Jezus był ochrzczony w śmierć zanim wstąpił do wody w tym znaczeniu, że wyzbył się własnej woli według tego, jak Apostoł cytuje z Starego Testamentu: "Oto idę, abym czynił o Boże wolę Twoją" (Żyd. 10:9). Pan Jezus czynił wszystko, cokolwiek było o Nim napisane w księgach Zakonu i już wtedy liczył się umarłym dla własnej woli, inaczej nie byłby przyszedł do Jana; jednak zamanifestowanie ze strony Ojca przyjęcia Jego ofiary zostało odłożone aż do czasu, gdy Jezus okazał to przez widoczny znak - chrzest. Czytamy więc, że gdy Jezus wyszedł z wody, Pan Bóg zesłał na Niego ducha świętego w widzialnej formie. Ten znak widzialny nie był jednak dla wszystkich, aby widzieli, ale jedynie dla Jana Chrzciciela - Jan to widział i o tym świadczył.

KPiO 1912; ang: 35