Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

CHRZEST - Jana. Jakie grzechy gładził?

Czy chrzest Jana był na odpuszczenie grzechów, które można było uniknąć, lub nieuniknionych grzechów przeciw przymierzu zakonu?

Chrzest Jana był na odpuszczenie grzechów, które można było uniknąć, za różne znaczne przestępstwa, był dla klasy grzeszników, którzy stale grzeszyli, lub przyznawali się i pojmowali, że nie są w harmonii z Bogiem. Pobożni Żydów nie poczuwali się, by przystępować do chrztu Jana. Jan Chrzciciel głosił: Jeżeli chcecie być gotowymi do królestwa Mesjasza, to starajcie się zachować Zakon, na ile to możliwe i przyjmijcie chrzest, jako znak, że przestajecie odtąd grzeszyć, a rozpoczynacie prowadzić nowe życie.

Takie znaczenie miał chrzest Jana dla Żydów, lecz nie był ustanowioną regułą. Chrzest Jana był rzeczą wyjątkową, należącą wyłącznie do końca okresu żydowskiego, aby przez głoszenie pokuty i uświęcony żywot, przygotować naród żydowski na przyjęcie Mesjasza. Pismo św. mówi, że gdyby Żydów usłuchali Jana, byliby uwierzyli i w Jezusa. Ponieważ nie uwierzyli, ani przyjęli nauki i napomnień Jana, nie powrócili do harmonii z Bogiem, aby stać się świętymi, na ile to było dla nich możliwe, a przeto nie byli w stanie przyjąć Boskiego poselstwa, jakie im było głoszone.

KPiO 1911; ang: 34