Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

CHRZEST - Czy Żydom było rozkazane by się chrzcili.

Czy był dany rozkaz od Boga Żydom, aby się chrzcili?

Dopiero co mówiłem, że w Zakonie nic o tym niema powiedziane. To co czynił Jan Chrzciciel było coś odrębnego na czasie, ponieważ Jezus mówił, że żydzi, gdyby uwierzyli Janowi, co on mówił, byliby gotowymi uwierzyć w Jezusa. Jan miał szczególne poselstwo, specjalny chrzest, dla szczególniejszego celu, lecz wcale nie miał zamiaru powoływać obcych. Gdy Jezus przyszedł do Jana, on dobrze wiedział, że Jezus był święty i niepokalany, odłączony od grzeszników, a gdy żądałby Go Jan ochrzcił, tenże się wzbraniał i rzekł: "Nie tak Panie! Jeżeli który z nas powinien być ochrzczony, jeżeli kto z nas jest grzesznikiem, to ja a nie Ty, więc ja powinienem być od Ciebie ochrzczony, a nie Ty ode mnie".

Lecz Jezus nie ochrzcił Jana, ani mu nawet nie wytłumaczył stanu rzeczy w tej sprawie, lecz jedynie powiedział: "Zaniechaj teraz". Ja ci nie będę tłumaczył dlaczego to czynię. Teraz wiemy dlaczego. Jezus nie miał żadnych grzechów do zmazania, przeto nie mogło być jak nasz przyjaciel nadmienił, że to miał być przykład dla grzeszników, aby zmazywali swoje grzechy, bo w jaki sposób Jezus, który nie zaznał grzechu, mógł być przykładem dla grzeszników, by pozbywali się swoich grzechów? Możemy więc powiedzieć, że to, co Jezus uczynił, było zupełnie coś nowego, szczególnego, dziwnego, zupełnie odmiennego od tego, co w swym czasie czynił Jan. Postępek Jezusa nie mógł być wcale zrozumiałym dla Jana. Jezus założył grunt, podstawę do zupełnie nowego porządku rzeczy. Chrzest jego nie miał wyobrażać złożenia nieczystości ciała, ani zaprzestanie grzechu, bo On go nie miał, lecz wyobrażał zupełne ofiarowanie Swojego życia aż do śmierci. Chrzest wyobrażał, w jaki sposób Jezus położył Swoje życie, a nie omycie grzechów.

Paweł Apostoł nazywa to chrzest w śmierć, zatem wszyscy wierzący, którym grzechy zostały darowane, mają przywilej być ochrzczonymi w śmierć z Nim, dlatego, że nie mają już grzechów, które miałyby być zmazane, lecz mają być ochrzczeni w śmierć Jego, jak to Paweł Apostoł oświadcza w liście do Rzymian (6:3). "Azaż nie wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteście w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego ochrzczeni jesteśmy," w Jego chwalebne ciało, a nie ochrzczeni na odpuszczenie grzechów, ale ochrzczeni w Jego śmierć. Zatem, ci, którzy zostali ochrzczeni w śmierć z Chrystusem, pozbywają się własnej woli, by czynić wolę Bożą aż do śmierci, jak to uczynił Jezus. Pismo święte oświadcza, że kto taki krok uczyni, jest Bogu przyjemny i że my powinniśmy wyrazić nasze ofiarowanie, przyjmując chrzest przez zanurzenie w wodzie, jak to uczynił Jezus. To czyniąc pójdziemy Jego śladem.

KPiO 1911; ang: 32